Duurzaam ondernemen

Bespaar energie en lever een concrete invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met oog voor mens, milieu en winst. Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij u net een stapje verder kunt gaan dan uw wettelijke verplichtingen.

Bij veel bedrijven maakt de energierekening een groot deel uit van de jaarlijkse kosten. Door uw bedrijfspanden en (productie-)processen te verduurzamen kunt u veel geld besparen en geeft u bovendien concrete invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De ervaren accountmanagers van de gemeente Hengelo kunnen u op weg helpen. 

Accountmanagers

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

Meer informatie over de informatieplicht op rvo.nl

Als u meer informatie wilt over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht kunt u ook contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente.

Wetchecker

Weet u niet of u een wettelijke verplichting hebt om energie te besparen? Controleer dat dan met de Wetcheker van de landelijke overheid.

Makkelijk geld en energie besparen? Dat kan! Met een energiescan brengt u uw energieverbruik snel en duidelijk in kaart. U ziet direct hoeveel u kunt besparen op bijvoorbeeld verlichting, verwarming en koeling. 

Is de energiescan gedaan door een gecertificeerde energieadviseur? Dan kunt u vaak achteraf subsidie krijgen. U kunt een deel van de kosten van de energiescan én de uitgevoerde maatregelen terug krijgen! (geld terug actie).

Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel.

Er zijn verschillende landelijke en provinciale subsidies beschikbaar om de financiering van uw duurzame plannen mogelijk te maken. 

Landelijke subsidies

De Subsidie- en financieringswijzer van het rvo helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.

Naar de Subsidie- en financieringswijzer

Provincie Overijssel

Bij het subsidieloket van de provincie zijn verschillende subsidies te vinden voor ondernemers.

Subsidieloket provincie Overijssel

Daarnaast zet de provincie Overijssel in op duurzaamheid met het programma Programma Nieuwe Energie Overijssel. 

Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023

Subsidie voor zonnepanelen en kleinschalige windturbineprojecten

Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023. In 2021 is het budget € 40 miljoen.

De subsidie is beschikbaar voor onder meer mkb-bedrijven, ondernemers in de land- en tuinbouw en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, sportverenigingen en theaters. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Lees meer op subsidie zonnepanelen en kleinschalige windturbines

Energiefonds Overijssel

Bent u als ondernemer actief in Overijssel en bezig met energiebesparing en/of opwekking van hernieuwbare energie? En heeft u een energieproject waarvoor u financiering zoekt, of bent u bezig met de (door)ontwikkeling van een nieuwe innovatieve technologie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning vanuit Energiefonds Overijssel. Zij hebben leningen, garanties en participaties als financieringsinstrumenten.

Meer informatie & aanvragen

Is het dak van uw bedrijf geschikt voor zonne-energie? En bent u benieuwd hoeveel u kunt besparen op uw energiegebruik? Kijk dan eens op de website Zonnekaart Hengelo

Het kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Hoe u als ondernemer daaraan bijdraagt? Op de website van het rvo vindt u veel informatie over circulaire economie, zoals circulair bouwen en informatie over subsidieregelingen.

Naar rvo.nl

MKB Energy CheckUp voorziet in een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf én voor gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail.

MKB Energy CheckUp

In de Agenda voor Twente is een Actielijn voor Circulaire economie en duurzaamheid opgenomen. 

Meer informatie

Duurzame ondernemersvragen? Het KVK loket klimaat en duurzaamheid kan u helpen.

Naar het loket op kvk.nl

Op de website Duurzaam MKB van Stimular staat speciaal voor de detailhandel heldere informatie en een aantal instrumenten om zelf aan de slag te gaan met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu