Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Grondwateronttrekking

Grondwater onttrekken mag alleen met een vergunning van provincie of waterschap.

In Nederland is het verboden om grondwater te onttrekken of te infiltreren. Het mag alleen als u daar een vergunning voor heeft.

Er zijn drie soorten grondwateronttrekking waarvoor u bij de Provincie Overijssel een vergunning moet aanvragen:

  • koude- en warmteopslag
  • industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar
  • openbare drinkwatervoorziening.

Voor alle andere soorten van grondwateronttrekking is het waterschap verantwoordelijk. Dus voor een melding of het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld beregening, bronbemaling, sanering of industriële toepassingen tot en met 150.000 m3 per jaar kunt u bij het waterschap terecht. Meer informatie hierover vindt u op de website van Waterschap Vechtstromen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu