Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Sloopmelding voor bedrijven

Gaat u een een (gedeelte van een) bouwwerk slopen?

Het kan zijn dat u dan een sloopmelding moet doen. Een sloopmelding is verplicht als:

 • u asbest verwijdert, sloopt of demonteert tijdens de werkzaamheden; 
 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval meer is dan 10 m3.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. In bepaalde gevallen is een sloopmelding niet nodig en soms is een sloopmelding niet voldoende en moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Hieronder leest u daarover meer.

Bedrijven hoeven geen sloopmelding te doen voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet;
 • het verwijderen van geklemde asbesthoudende vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
 • het verwijderen van asbesthoudend beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
 • het verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren, procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt.

In sommige gevallen is een sloopmelding niet voldoende en moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Wilt u weten wat voor u van toepassing is? Kijk dan op Omgevingsloket.nl.

U hebt in ieder geval altijd een omgevingsvergunning nodig als het gaat om:

 • het slopen van een monumentaal bouwwerk;
 • het slopen van een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het slopen van een bouwwerk waarbij dit in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald.
 • Meld de sloop online via het Omgevingsloket.nl. Hiervoor hebt u e-Herkenning nodig. Een sloopmelding is gratis.
 • Meld de sloop tenminste vier weken voordat u met de sloopwerkzaamheden begint. In bepaalde situaties kan de gemeente afwijken van deze termijn. Bijvoorbeeld als bij een calamiteit sloop direct noodzakelijk is.
 • U mag pas met de sloopwerkzaamheden beginnen nadat u van de gemeente de ontvangstbevestiging van uw sloopmelding hebt ontvangen. In die brief moet staan dat de melding volledig is.

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu