Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning kan nodig zijn als u iets aan uw omgeving wilt veranderen.

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig hebt. Met de invoering van de Omgevingswet (OW) zijn veel verschillende wetten gebundeld. De omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken.

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of heeft u vragen over vergunningvrije activiteiten? Maak dan telefonisch een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en leefbaarheid, team VTH via 14 074.

Bij een complexe aanvraag adviseren wij om vooroverleg in te plannen. Dat kan via Omgevingsloket.

Een medewerker van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH neemt dan contact met u op. U kunt dan uw conceptplan bespreken en de haalbaarheid van uw plannen toetsen. U krijgt sneller duidelijkheid, tegen lagere kosten. En u kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen voor het indienen van de definitieve aanvraag. De kans dat u de vergunning krijgt wordt hierdoor groter. Zonder vooroverleg loopt u meer kans op een afwijzing. U moet dan met een nieuwe aanvraag de hele procedure opnieuw doorlopen. Dit kan ook zorgen voor extra kosten.

Het is belangrijk om te weten hoe andere inwoners in uw buurt denken over uw idee om iets te veranderen aan de omgeving. Daarom kan participatie een onderdeel zijn van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. U leest hier meer over in de informatie over de Omgevingswet.

Kijk dan op Berichten over uw buurt. Op deze website van de overheid staan alle aangevraagde en verleende vergunningen. 

U kunt hier ook op een kaart zien welk vergunningen de afgelopen 8 weken zijn aangevraagd. Door in te inzoomen op een wijk of buurt in Hengelo krijgt u een overzicht van alle actuele bekendmakingen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om u te abonneren op een e-mailservice. U ontvangt dan automatisch een e-mail met de voor u interessante bekendmakingen.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2024.

U krijgt de beslissing op uw aanvraag binnen 8 tot 26 weken. Deze termijn kan maximaal met 6 weken worden verlengd. 

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu