Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bestemmingsplan, afwijking

Als een bouwplan niet in het bestemmingsplan past, kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden besluiten om af te wijken van het bestemmingsplan.

Hebt u bouwplannen? Of wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor kamerverhuur? En zijn deze activiteiten in strijd met het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om toch medewerking te verlenen aan uw plannen. Er is een omgevingsvergunning voor bouwen en een omgevingsvergunning voor een planologische afwijking.

Wilt u toestemming van de gemeente om af te wijken van het bestemmingsplan dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Om zeker te weten dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning kans van slagen heeft is het verstandig om eerst een vooroverleg met de afdeling Ruimte en Leefbaarheid te hebben. Zij kunnen met u de plannen bekijken en advies geven over de mogelijkheden voor het aanvragen van een vergunning. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via nummer 14 074.

Wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken en gaat u daarbij ook vergunningplichtige bouwwerkzaamheden uitvoeren? Dan vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen aan. In deze aanvraag zit dan ook uw verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan.

Meer informatie over deze vergunning vindt u bij op de pagina Omgevingsvergunning voor bouwen.

Wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken? En vinden er geen vergunningplichtige bouwwerkzaamheden plaats? Dan vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning voor een planologische afwijking aan.

U kunt deze omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online. Kies in de aanvraagmodule voor Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Deze keuzemogelijkheid vindt u onder de kop Terrein inrichten of veranderen

U kunt uw aanvraag op twee manieren indienen:

  • Met DigiD kunt u uw aanvraag helemaal digitaal indienen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
  • Zonder DigiD kunt u een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Omdat de verwerking van een papieren aanvraag meer tijd kost, betaalt u daarvoor wel € 89 extra.

Let op: De vragenlijst in het omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u toestemming aanvraagt voor één activiteit, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Bouwen.

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken. 
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen. 
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde termijn opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een bestemmingsplan te wijzigen met een projectbesluit. Voor een projectbesluit is de uitgebreide procedure van de Wabo nodig en die duurt maximaal 26 weken.
  • Als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag, dan wordt dit bekend gemaakt via Hengelo.nl en via het gemeentenieuws in het Hengelo's Weekblad. Daarna kunnen belanghebbenden nog binnen een termijn van zes weken bezwaar maken.

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening 2023.

Telefoon: 14 074 

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu