Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Omgevingsplan, afwijking

Als een bouwplan niet in het omgevingsplan past, kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden besluiten om af te wijken van het omgevingsplan.

Heeft u bouwplannen? Of wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor kamerverhuur? En zijn deze activiteiten in strijd met het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om toch medewerking te verlenen aan uw plannen. Er is dan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is.

Wilt u toestemming van de gemeente om af te wijken van het omgevingsplan dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Om zeker te weten dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning kans van slagen heeft is het verstandig om eerst een vooroverleg met de afdeling Ruimte en Leefbaarheid te hebben. Zij kunnen met u de plannen bekijken en advies geven over de mogelijkheden voor het aanvragen van een vergunning. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via nummer 14 074.

Wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken en gaat u daarbij ook vergunningplichtige bouwwerkzaamheden uitvoeren? Dan vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen aan. In deze aanvraag zit dan ook uw verzoek om af te wijken van het omgevingsplan.

Meer informatie over deze vergunning vindt u bij op de pagina Omgevingsvergunning voor bouwen.

Wilt u een gebouw of perceel anders gaan gebruiken? En vinden er geen vergunningplichtige bouwwerkzaamheden plaats? Dan vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning voor een planologische afwijking aan.

U kunt deze omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket. Zoek naar de activiteit: Afwijken van regels in het omgevingsplan.

U kunt uw aanvraag op twee manieren indienen:

  • Met DigiD kunt u uw aanvraag helemaal digitaal indienen. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
  • Zonder DigiD kunt u een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het naar: Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Omdat de verwerking van een papieren aanvraag meer tijd kost, betaalt u daarvoor wel extra.

Let op: De vragenlijst in het Omgevingsloket is vrij uitgebreid. Ook als u toestemming aanvraagt voor één activiteit, moet u alle vragen doorlopen. Dit is landelijk zo geregeld. Hebt u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Leefbaarheid.

  • De reguliere procedure van de Omgevingswet duurt maximaal acht weken. 
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen. 
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde termijn opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een omgevingsplan is het soms nodig om een omgevingsplan te wijzigen met een uitgebreide procedure en die duurt maximaal 26 weken.
  • Als de gemeente akkoord gaat met uw aanvraag, dan wordt dit bekend gemaakt via Hengelo.nl en via het gemeentenieuws in het Hengelo's Weekblad. Daarna kunnen belanghebbenden nog binnen een termijn van zes weken bezwaar maken.

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening 2024.

Telefoon: 14 074 

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu