Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Omgevingsplan

In een Omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag.

Elke gemeente maakt plannen met regels over wat er in een bepaald gebied mag en wat niet. Deze regels staan in het omgevingsplan. Tot 1 januari 2024 stonden alle regels in bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsregels. In een omgevingsplan staan nu alle regels bij elkaar. Iedereen die iets wil bouwen, kan hiermee te maken krijgen. Want de gemeente toetst ieder bouwplan aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is bindend. Het geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

In een omgevingsplan staat bijvoorbeeld of er in een bepaald gebied een sportcomplex mag komen. Of winkels, horeca of bedrijven. In een omgevingsplan staan niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook regels over de maximale hoogte van bouwwerken.

Past een bouwplan niet in het omgevingsplan? Dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden besluiten om af te wijken van het omgevingsplan. Daarnaast kan in een omgevingsplan ook worden aangegeven dat de regels van het plan gewijzigd kunnen worden. 

Omgevingsplan, afwijking

Op de pagina Bestemmingsplannen inzien kunt u een bestemmingsplan (voor 1 januari 2024) digitaal inzien.  

Bestemmingsplannen inzien

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu