Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bouwen en het omgevingsplan

Wilt u bouwen of verbouwen?

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u daarvoor meestal een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente een vergunning verstrekt, kijkt zij onder andere of uw bouwplan in strijd is met het omgevingsplan. In een omgevingsplan staan regels voor wat er op een bepaald terrein mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er in een bepaald gebied winkels, bedrijven of huizen mogen komen. Maar ook bouwvoorschriften, zoals maximale hoogtes en breedtes.

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Of heeft u vragen over vergunningvrije activiteiten? Maak dan telefonisch een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH via 14 074.

Bij een complexe aanvraag adviseren wij u een afspraak te maken voor een vooroverleg. Dat kan via Omgevingsloket.

Een medewerker van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH neemt dan contact met u op. U kunt dan uw conceptplan bespreken en de haalbaarheid van uw plannen toetsen. U krijgt dan sneller duidelijkheid, tegen lagere kosten. En u kunt eventueel nog wijzigingen aanbrengen voor het indienen van de definitieve aanvraag. De kans dat u de vergunning krijgt wordt hierdoor groter. Zonder vooroverleg heeft u meer kans op een afwijzing. U moet dan een nieuwe aanvraag doen en de hele procedure opnieuw doorlopen. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Heeft u voor het (ver)bouwen geen vergunning nodig? Dan moet het bouwwerk toch aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het mag bijvoorbeeld niet in strijd zijn met het omgevingsplan. De regels voor bouwen zonder vergunning zijn best ingewikkeld. Wij raden u aan om eerst contact met de gemeente op te nemen voordat u begint met bouwen. U kunt telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team VTH via 14 074.

Informatie over de kosten vindt u in de Legesverordening 2024.

Telefoon: 14 074 

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu