Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Sloopmelding voor particulieren

Gaat u een een (gedeelte van een) bouwwerk slopen?

Voor het slopen van een (gedeelte van een) bouwwerk  is een sloopmelding verplicht als:

 • u asbest verwijdert, sloopt of demonteert tijdens de werkzaamheden;
 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval meer is dan 10 m3.

In bepaalde gevallen is een sloopmelding niet voldoende en moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

In sommige gevallen is een sloopmelding niet voldoende en hebt u een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten wat voor u van toepassing is? Kijk dan voor meer informatie op Omgevingsloket online.

U hebt in ieder geval altijd een omgevingsvergunning nodig als het gaat om:

 • het slopen van een monumentaal bouwwerk;
 • het slopen van een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het slopen van een bouwwerk waarbij dit in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald.
 • Meld de sloop online via het Omgevingsloket. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig.
 • Hebt u geen DigiD? Dan kunt u via het Omgevingsloket ook een papieren formulier samenstellen, printen en invullen. U stuurt het formulier dan met een situatietekening en foto's van het te slopen object naar de gemeente: Afdeling Vergunningen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Dat moet tenminste vier weken voordat u met de sloopwerkzaamheden begint.

Alleen voor particulieren geldt in bepaalde gevallen een termijn van vijf werkdagen als het gaat om het zelf verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen, asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking tot een maximum van 35 m3 per kadastraal perceel.

Het moet daarbij dan wel gaan om geschroefde, asbesthoudende platen :

 • waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn:
 • die geen dakleien zijn;
 • die afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of zijn bedoeld.

Voor asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking geldt dat het afkomstig moet zijn uit een woning of een op het erf hiervan staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of hiervoor bedoeld zijn.

U mag pas met de sloop beginnen als u van de gemeente de ontvangstbevestiging van uw sloopmelding hebt ontvangen. In die brief moet staan dat de melding volledig is.

 • Een sloopmelding is gratis
 • Is een sloopmelding niet voldoende en hebt u een omgevingsvergunning nodig? Kijk dan verder bij het product Omgevingsvergunning!

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu