Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem beoordeeld.

Een bodemonderzoek maakt duidelijk waarvoor de grond wel of niet gebruikt kan worden. Als de bodem vervuild is, bepaalt de gemeente of er op gebouwd mag worden.

Bodemonderzoek is altijd nodig:

  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, activiteit milieu,
  • bij een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, voor zover het gaat om een bodembedreigende activiteit,
  • bij koop en verkoop van grond, waarbij de gemeente betrokken is,
  • als de gemeente, als eigenaar of gebruiker van de grond, denkt dat er sprake is van milieuvervuiling.

U kunt natuurlijk ook zelf besluiten om bodemonderzoek te laten doen. Bijvoorbeeld bij de koop of verkoop van uw huis of bedrijfspand.

Een bodemonderzoek moet volgens bepaalde richtlijnen door een gespecialiseerd bureau  worden uitgevoerd. Die richtlijnen kunt u vinden in het informatieblad richtlijnen bodemonderzoek (Pdf). 

Soms moet er nog nader onderzoek worden uitgevoerd. Als dat gebeurd is, kan de gemeente de aard en omvang van de bodemverontreiniging vaststellen.

Beschikking aanvragen

Wilt u na het uitvoeren van een nader bodemonderzoek een beschikking aanvragen (op grond van de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming)? Gebruik daarvoor dan het meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging (Pdf).

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu