Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Grondwater

Grondwater is al het water dat in de ondergrond zit.

Heeft u wateroverlast? Op de pagina Overlast door extreem weer ziet u in één oogopslag wat u kunt doen bij stormschade of wateroverlast.

Regenwater of oppervlaktewater dringt de grond in tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt de grond verzadigd. De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt is het grondwaterpeil. De hoogte van het grondwaterpeil wisselt sterk. In sommige gebieden komt het grondwater tot vlak onder het maaiveld. In deze gebieden kunnen niet zomaar woningen worden gebouwd. Hiervoor is dan eerst onderzoek nodig.

Grondwater is meestal van goede kwaliteit. Onder de steden en met name onder bedrijventerreinen kunnen verontreinigingen zitten van (vroegere) industriële activiteiten.

Het grondwatersysteem zit ingewikkeld in elkaar. Het is (meestal) onzichtbaar en houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Het is lastig om het grondwater te beïnvloeden. Terwijl het wel grote invloed kan hebben op de functies van de grond en zelfs overlast kan veroorzaken.

Taakverdeling eigenaar en gemeente

De eigenaar van een woning moet zelf maatregelen treffen tegen wateroverlast op eigen terrein. De gemeente heeft wel een wettelijke zorgplicht voor het grondwater. Dat betekent dat de gemeente, als dat nodig is, voorzieningen treft om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. U kunt bij de gemeente terecht met uw vragen over het grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied? Dan zal de gemeente op zoek gaan naar de oorzaken en samen met de eigenaren en het waterschap een plan maken om de problemen op te lossen. Hoe de gemeente de grondwaterzorgplicht invult, staat in het gemeentelijk rioleringsplan.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu