Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Wateroverlast

Wateroverlast kan worden veroorzaakt door regenwater, grondwater of een verstopte riolering.

Hieronder ziet u in één oogopslag wie u moet bellen bij wateroverlast.

Infographic die vermeld wie je kunt bellen bij verschillende soorten wateroverlast.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot overlast. De gemeente kan dat niet altijd voorkomen. Het is ook niet de taak van de gemeente. Inwoners moeten soms zelf aanvullende maatregelen nemen. Hebt u last van grondwater? Vraag dan eerst in de buurt of meer mensen dit probleem hebben. Als u de enige bent, controleer dan of uw riolering of waterleiding lek is.

Als er sprake is van wateroverlast op uw eigen terrein, dan kunt u de volgende maatregelen nemen:

  • waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld aanleg van drainage
  • bouwkundige maatregelen om bouwtechnische gebreken te verhelpen, bijvoorbeeld kelders die niet waterdicht zijn, lekke convectorputten of te diepe kruipruimtes
  • maatregelen als er sprake is van een slechte structuur of doorlatendheid van de grond
  • voorzieningen voor de ontwatering bij de ontwikkeling van nieuw gebied, bij het bouwrijp en woonrijp maken.

De eigenaar van een woning moet zelf maatregelen treffen tegen wateroverlast op eigen terrein. De gemeente heeft wel een wettelijke zorgplicht voor het grondwater. Dat betekent dat de gemeente, als dat nodig is, voorzieningen treft om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar.

U kunt bij de gemeente terecht met uw vragen over het grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied? Dan zal de gemeente op zoek gaan naar de oorzaken en samen met de eigenaren en het waterschap een plan maken om de problemen op te lossen. Hoe de gemeente de grondwaterzorgplicht invult, staat in het gemeentelijk rioleringsplan.

Putten in de straat en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens hevige buien duurt het soms een tijdje voordat het water weg kan stromen en soms blijft het water een tijdje staan. De plassen zijn meestal na een uur al weer weg.

In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dat een dag duren en in een wadi zelfs twee dagen. Een wadi is een tijdelijk opvangsysteem voor regenwater.

In sloten en vijvers is het normaal dat het waterpeil hoger is na hevige regenbuien. Binnen een dag is het waterpeil meestal weer normaal.

Klimaatverandering
Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat blijven staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm.

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou vele miljoenen euro's kosten. Daarom is een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en daardoor onbruikbaar worden.

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast door bijvoorbeeld regenwater af te koppelen.

U kunt helpen het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen en wateroverlast in huis en op straat voorkomen! Hieronder staan enkele tips.

Wel doen:

  • Minder afvalwater produceren door minder drinkwater te gebruiken. Een simpele waterbesparende douchekop of een spoelstop op het toilet bespaart al heel wat water. En de investering in het materiaal hebt u er binnen kort tijd weer uit. Onder water besparen vindt u nog meer tips.
  • Regenwater afkoppelen, zodat het niet meer in het vuilwaterriool terecht komt.

Niet doen:

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen. Bijvoorbeeld maandverband, etensresten en schoonmaakdoekjes.
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container of lever het in op het Milieupark.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje op straat. U kunt het beter inleveren bij het Milieupark.
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu