Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Regenwater

Regenwater wordt op verschillende manieren afgevoerd.

Regenwater valt op de grond en zakt vervolgens in de bodem of loopt naar het oppervlaktewater. In bebouwd gebied verdwijnt regenwater meestal via regenpijpen en putten in de riolering onder de straten. Regenwater dat naar het riool stroomt vermengt zich daar met afvalwater. De gemeente wil schoon water graag schoon houden en wil het regenwater daarom zoveel mogelijk afkoppelen van het riool.

Putten en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens hevige buien duurt het soms even voordat het water weg kan stromen en soms blijft het water een tijdje staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zijn.

In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dat een dag duren en in een wadi zelfs twee dagen. Een wadi is een tijdelijk opvangsysteem voor regenwater.

In sloten en vijvers is het normaal dat het waterpeil hoger is na hevige regenbuien. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn.

Is het water niet binnen de normale tijd verdwenen? Of heeft u gezien dat een put verstopt zit? Meld dat dan bij de gemeente.

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien toe. Het water blijft dan vaker op straat staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm.

Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou vele miljoenen euro's kosten. Daarom vindt de overheid een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en daardoor onbruikbaar worden.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu