Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Riolering

Onze rioleringssysteem brengt afvalwater rechtstreeks naar de waterzuivering.

Riolering is het totaal aan buizen, putten, pompen, rioolgemalen en alles wat nog meer nodig is om het afvalwater (ondergronds) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen. Sinds we riolering hebben, is de volksgezondheid enorm verbeterd. Want vuil water van huizen en bedrijven - en vaak ook regenwater van drukke straten - gaat via het riool rechtstreeks naar de waterzuivering.

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater. Het waterschap zorgt voor de zuivering van het afvalwater. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de riolering tot aan het ontstoppingsstuk. Dit putje ligt ongeveer een halve meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De gemeente zorgt voor:

  • de aanleg van riolering in nieuwe wijken
  • het beheer van de bestaande riolering
  • regelmatige reiniging van het riool
  • het schoonmaken van de afvoerputten
  • het vervangen van versleten rioolbuizen
  • regelmatige inspectie van de kwaliteit van het riool. 

In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dat wordt aangeduid met de term afkoppelen. Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening of afvoeren naar het oppervlaktewater.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu