Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Rioolverstopping

Bah, een verstopte riolering. Daar wilt u zo snel mogelijk vanaf.

Het is belangrijk om te weten wie het probleem moet oplossen. Bent u zelf verantwoordelijk of moet de gemeente u daarbij helpen?

Of u zelf verantwoordelijk bent of de gemeente hangt af van de plaats en de oorzaak van de verstopping.

Zijn niet alle afvoeren in de woning verstopt? Dan is het duidelijk dat de verstopping in de riolering van de woning zit. De eigenaar van de woning moet dan zelf het probleem oplossen. Is bijvoorbeeld de afvoer van een wastafel verstopt? Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper (zoals soda met heet water) is vaak voldoende. Als het niet helpt, pas dan op met allerlei chemische middelen. Die kunnen het riool aantasten en de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Zijn alle afvoeren verstopt? Controleer dan of buren, die aangesloten zijn op hetzelfde stuk van het gemeenteriool, dezelfde problemen hebben. Als dit het geval is, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente.

Hebben de buren geen problemen? Dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de rioolaansluiting van de woning. De volgende stap is dan het opgraven van het ontstoppingsstuk van de rioolaansluiting. U kunt eventueel tekeningen van het riool en de huisaansluiting en de plaats van het ontstoppingsstuk bij de gemeente opvragen.

Blijft er water in het ontstoppingsstuk staan? Dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeenteriool. Meld dit dan in ieder geval eerst bij de gemeente. Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool.

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand is aangesloten op de drukriolering dan staan er grijze, groene of zwarte kasten langs de weg. Deze kasten zijn uitgerust met een telemetrie-systeem, dat wil zeggen dat problemen automatisch gesignaleerd worden. Maar staat het deurtje open? Of is de kast beschadigd? Meld dit dan bij de gemeente en geef het nummer en de locatie van het kastje door.

De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor een goede werking van de rioolaansluiting. Verstoppingen moeten dan ook door de eigenaar van het pand verholpen worden.

Denkt u dat de verstopping in het gemeenteriool zit? Meld dat dan bij de gemeente. De gemeente kan dan namelijk beoordelen wie verantwoordelijk is voor het probleem. Ligt de oorzaak van de verstopping inderdaad in het gemeenteriool? Dan probeert de gemeente om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met de gemeente als de oorzaak van de problemen waarschijnlijk gezocht moet worden in:

  • werkzaamheden aan de weg of gemeentegrond
  • de ingroei van boomwortels (van bomen op gemeentegrond) in het riool
  • beschadigingen ten gevolge van verkeersbelasting.

In het document Rioolonderhoud procedure verstoppingen is een stroomschema opgenomen waarin u kunt checken wie het probleem op moet lossen en voor wie de kosten zijn.

Dat hangt af van de oorzaak van de verstopping. De kosten zijn in principe altijd voor de verantwoordelijke partij. Denkt u dat de gemeente verantwoordelijk is? Neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u kosten maakt. Maakt één van de partijen kosten terwijl de verantwoordelijkheid bij de andere partij ligt? Dan moeten de kosten vergoed worden door die andere partij.

Soms blijkt na onderzoek dat de verstopping is ontstaan omdat de bewoner het riool niet goed heeft gebruikt. In dat geval brengt de gemeente de kosten in rekening bij de bewoner.

Het komt ook wel eens voor dat bewoners zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping te verhelpen, zonder dat de gemeente op de hoogte is. De gemeente betaalt de rekening dan niet. De bewoner moet altijd eerst een melding doen bij de gemeente.

U kunt helpen om het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen voorkomen!

  • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen. Bijvoorbeeld maandverband, etensresten en schoonmaakdoekjes.
  • Spoel geen frituurvet door de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering terecht komt. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container of lever het in op het Milieupark.
  • Ontvet uw afvoer regelmatig met soda en heet water.
  • Spoel geen resten van (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen. En gooi het ook niet in een putje op straat. U kunt het beter inleveren bij het Milieupark.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website: Niet in het riool.

Publieksplein (Stadskantoor)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu