Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Ouderlijk gezag en voogdij

Ouderlijk gezag hebben, betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgt u allebei automatisch het ouderlijk gezag. Als dit niet zo is, dan kan de vader, duomoeder (of andere niet-ouder) het gezag aanvragen. Dit moet via de rechtbank worden aangevraagd. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners ook automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder, als zij hun kind erkennen. 

Let op: is een kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Als gezaghouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. U beheert ook het geld en de spullen van het kind. En u bent de wettelijk vertegenwoordiger. Kinderen mogen vaak niet zelf officiële handelingen doen. De wettelijk vertegenwoordiger doet dit dan voor het kind, hij zet bijvoorbeeld een handtekening. Gezag en voogdij eindigen automatisch als het kind 18 jaar wordt. Meestal hebben beide ouders het gezag. Maar er zijn ook andere vormen van gezag mogelijk.

Voogd

Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet (meer) voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Soorten gezag:

  • ouderlijk gezag door een of twee ouders
  • gezamenlijk gezag van ouder en niet-ouder
  • (gezamenlijke) voogdij

Meer weten? Lees dan de brochure Gezag, omgang en informatie of kijk op Rechtspraak.nl.

Als u niet automatisch het gezag hebt, dan kan de rechter dit toekennen. Dat kunt u digitaal of schriftelijk regelen. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op Rechtspraak.nl. In sommige gevallen is een advocaat verplicht.

U kunt laten vastleggen wie na uw overlijden als voogd het gezag krijgt over uw kind.

Dat kunt u doen in een testament, bij de notaris of door registratie in het gezagsregister. Voor een aantekening in het gezagsregister kunt u (zonder tussenkomst van een notaris) een verzoek indienen bij de rechtbank. Op Rechtspraak.nl vindt u meer informatie en het aanvraagformulier.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1
Telefoon:14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu