Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Geboorteaangifte

De aangifte van geboorte doet u in de gemeente waarin uw kind is geboren.

Binnen drie werkdagen na de geboorte van uw kindje moet u geboorteaangifte doen. 

U geeft in de gemeente van geboorte de namen, geboorteplaats, geboortedatum en geboortetijd van uw kindje door. In Hengelo doet u dit aan de balie op het Publieksplein. U moet hiervoor een afspraak maken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op basis van de gegevens van de geboorteaangifte de geboorteakte op. Deze akte wordt opgenomen in het geboorteregister. Vervolgens wordt het kind ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Let op!: U moet altijd aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Bent u inwoner van de gemeente Hengelo en is uw kind in een andere gemeente geboren? Dan doet u aangifte in die andere gemeente. Daar wordt dan de geboorteakte opgemaakt. Daarna wordt uw kind ingeschreven in de gemeente waar de moeder staat ingeschreven. Als dat Hengelo is, dan wordt het kind ook als inwoner van Hengelo ingeschreven.

De aangifte mag gedaan worden door de moeder uit wie het kind geboren is, maar zij hoeft dat niet zelf te doen. Als zij dit niet doet, is de vader of de duomoeder verplicht om aangifte van geboorte te doen.

Als geen van genoemde personen aangifte kunnen doen, dan zijn anderen verplicht om aangifte te doen:

 • iedereen die bij de geboorte aanwezig was
 • de bewoner van de woning waar het kind is geboren
 • het hoofd van het ziekenhuis waar het kind is geboren, of een daartoe gemachtigde medewerker
 • de burgemeester van de geboorteplaats

U moet uw kind binnen drie werkdagen na de geboortedatum aangeven in de gemeente van geboorte.

 • Geboorte op maandag -> aangifte uiterlijk op donderdag
 • Geboorte op dinsdag -> aangifte uiterlijk op vrijdag
 • Geboorte op woensdag -> aangifte uiterlijk op maandag
 • Geboorte op donderdag -> aangifte uiterlijk op dinsdag
 • Geboorte op vrijdag -> aangifte uiterlijk op woensdag
 • Geboorte op zaterdag -> aangifte uiterlijk op woensdag
 • Geboorte op zondag -> aangifte uiterlijk op woensdag

Rond feestdagen kan de termijn afwijken.

Na de aangifte

Na het doen van geboorteaangifte ontvangt u een brief via de post. Daarbij zit een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van het aangegeven kind.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een bewijs van geboorte afgegeven door de verloskundige.
 • Het trouw- of partnerschapsboekje, als u zo'n boekje hebt en uw kind daarin wilt laten bijschrijven.
 • Een kopie van de akte van naamskeuze, als u voor de geboorteaangifte hebt gekozen voor de achternaam van de moeder.
 • Een ouderschapsverklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, als de vrouwelijke partner van de moeder automatisch juridisch ouder wil worden.

Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een bewijs van geboorte afgegeven door de verloskundige.
 • Een kopie van de erkenningsakte, als het kind al voor de geboorte is erkend.
 • Als het kind nog niet is erkend, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden bij de geboorteaangifte. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp erkenning of bel voor meer informatie naar de gemeente Hengelo: 14 074.

Voornamen

Als ouder kiest u zelf de voornamen van uw kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt deze namen in de geboorteakte op. Het is niet eenvoudig om deze namen later te wijzigen. Lees daar meer over op de pagina over naamswijziging.

Achternaam

Bij het eerste kind kunnen de ouders samen de achternaam kiezen. Dat kan de achternaam van een van beide ouders zijn. Deze keus is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen in het gezin. Meer informatie hierover vindt u bij Naamkeuze kind.

Maak een afspraak

Voor geboorteaangifte kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu