Gemeentebalie > Zorg en welzijn

Gemeentebalie

Schuldhulpverlening, BudgetAlert

Hebt u schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En komt u er niet meer alleen uit? Dan is het belangrijk dat u op tijd hulp zoekt. Bij BudgetAlert kunt u terecht met al uw vragen over schuldhulpverlening. De medewerkers van BudgetAlert kunnen samen met u een plan maken om uit de geldzorgen te komen.

Wie komt in aanmerking?

Bent u inwoner van de gemeente Hengelo? Bent u 18 jaar of ouder? En hebt u problematische schulden? Dan kunt u terecht bij BudgetAlert.

Let op: Bent u ondernemer en staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Neem dan contact op met het ROZ Twente.

Hoe kun je je aanmelden?

U kunt zich aanmelden op het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg. Neem voor de aanmelding een geldig identiteitsbewijs mee. Als u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, krijgt u meteen een uitnodiging mee voor een intakegesprek. Op de uitnodiging staat wat u mee moet nemen naar dit gesprek. 

Wat gebeurt er tijdens het intakegesprek?

Tijdens het intakegesprek maken wij een overzicht van uw persoonlijke situatie. Dit doen wij door vragen te stellen over uw geldzaken, uw woning, uw werk en uw persoonlijke achtergrond. Wij maken samen met u een plan om uit de geldzorgen te komen. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur.  

Wat verwacht BudgetAlert van u?

BudgetAlert verwacht van u dat u:

  • eerlijke en volledige informatie geeft;
  • zich houdt aan de gemaakte afspraken;
  • geen nieuwe schulden maakt;
  • het goed vindt dat wij informatie opvragen bij uw schuldeisers;
  • hulp accepteert van andere hulpverlenende organisaties als dat nodig is. 

Uw inzet is noodzakelijk voor succes. Het is vaak een lange weg, die veel inspanningen van u vraagt. Maar uiteindelijk is het zeker de moeite waard!

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: (0)14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?