Klimaatatlas

Verwachte klimaateffecten voor 2050 in beeld

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

De klimaatatlas voor Hengelo is vanaf 16 november te bekijken via deze pagina.

In gesprek over prioriteiten

Komend jaar gaat de gemeente Hengelo aan de hand van de klimaatatlas samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Programma 19 november

Op 19 november geven we een eerste aftrap. Het programma is als volgt: 

19.15 uur         Inloop, met koffie en thee

19.30 uur         Welkom door wethouder Mariska ten Heuw.

Water in Hengelo door Hans van Agteren, bestuurder Waterschap Vechtstromen. Het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo werken al jaren samen om onze beken klimaatbestendig te maken en aan een duurzame inrichting van de omgeving. Hans van Agteren, bestuurder van het Waterschap Vechtstromen, vertelt hier graag kort meer over. Zo krijgt u een beeld van maatregelen en de oplossingen die we nu al nemen en op welke wijze dat bijdraagt aan een zogenoemde Klimaat Adaptieve Stad.

20.00 uur         Presentatie Klimaatatlas Twente en Twentse Klimaatverhalen

20.15 uur         Klimaat-risico-spel

21.15 uur         Gezamenlijke afsluiting en schets van het vervolg door Mariska ten Heuw

21.30 uur         Afsluiting, met een hapje en drankje

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, het waterschap Vechtstromen of de provincie Overijssel moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?