Waarschuwing

Langskomen? Maak een afspraak

Veel zaken kunt u online regelen. Toch naar het stadhuis? Maak online een afspraak, dan rekenen wij op uw komst.

Maak een afspraak

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval

Afval

Door goed uw afval te scheiden, houdt u minder restafval over. En dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Hier leest u alle informatie over afval. Bijvoorbeeld welk afval waar naar toe moet of in welke container. Of hoe u een zorgcontainer aanvraagt, waar u moet zijn voor een milieupas en hoeveel u aan afvalstoffenheffing moet betalen.

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Heeft u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bodem en bouwen

Bodem en bouwen

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. En leest u alles wat u moet weten als het over de bodem gaat.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hier vindt u informatie ove duurzaamheid en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen. Hoe kan ik bijvoorbeeld energie besparen? Welke informatie is er over elektrisch rijden en laadpalen? En hoe kan ik mijn huis het beste duurzaam en aardgasvrij (ver)bouwen?

Groen en water

Groen en water

Op deze pagina vindt u informatie over bomenbeheer en bijzondere bomen in Hengelo. En over uw mogelijkheden om de stad een beetje groener te maken. Verder vindt u hier informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Daarbij besteden we ook aandacht aan onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier waar u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Bent u momenteel niet aan het werk, maar wel op zoek? Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Nieuws

Politieke Markten en raadsvergadering

Dinsdag 28 en woensdag 29 maart

Politieke Markten en raadsvergadering

Mobiliteitsplan van de toekomst: veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’. In dit plan worden keuzes gemaakt om Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden én nog duurzamer te maken. Het plan heeft van 30 november 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon in die periode een reactie op het plan geven. Op enkele onderdelen heeft dit gezorgd voor een constructieve bijdrage aan de ambitie van het plan. Het college van B en W heeft ingestemd met het definitieve plan. Daarmee gaat het plan ter besluitvorming door naar de gemeenteraad.

Mobiliteitsplan van de toekomst: veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Hengelo doet op zaterdag 25 maart weer mee aan Earth Hour, samen met vele andere steden wereldwijd. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WWF) om aandacht te vragen voor klimaatverandering en duurzaamheid. Ook dit jaar wordt Earth Hour in Hengelo georganiseerd door het platform 'Hengelo helemaal stil?' in samenwerking met de gemeente Hengelo.

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Speciale website voor herdenkingen April-meistakingen 1943

29 april 1943, even na de middagpauze leggen 3.000 arbeiders van Machinefabriek Gebr. Stork & Co het werk neer. Zo braken 80 jaar geleden, in het hart van Hengelo, de April-meistakingen van 1943 uit. Deze staking verspreidde zich razendsnel over heel Nederland. Dit feit wordt op vele manieren in Hengelo én landelijk herdacht.

Speciale website voor herdenkingen April-meistakingen 1943

Hulp voor maatschappelijke organisaties bij hoge energielasten

Hengelose sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties en geloofsgemeenschappen die financiële problemen hebben over en door hun energierekening kunnen een beroep doen op het Hengeloos Energiefonds voor Maatschappelijke Organisaties (HEMO).

Hulp voor maatschappelijke organisaties bij hoge energielasten

Warenmarkt terug naar marktplein

Na ruim een jaar op het Stationsplein, keert de Hengelose warenmarkt terug naar het marktplein. Reden voor een feestje op woensdag 15 en zaterdag 18 maart.

Warenmarkt terug naar marktplein

Kom jij ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag?

Bij een wekelijks ommetje valt het je vast op: zwerfafval, één van de grootste ergernissen in ons land. Jij woont toch ook graag in een opgeruimde wijk? Op zaterdag 18 maart 2023 is het weer zover. Op deze dag worden overal in Hengelo (en Nederland) de handen uit de mouwen gestoken tijdens de Landelijke Opschoondag.

Kom jij ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag?

Uitstel sloop en nieuwbouw woningen Mariastraat en omgeving

Welbions heeft de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Mariastraat, Geerdinksweg, Wilderinksstraat en Krabbenbosweg uitgesteld tot april 2024. Dit is afgesproken op maandag 20 februari tussen Welbions en de gemeente Hengelo.

Uitstel sloop en nieuwbouw woningen Mariastraat en omgeving

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 13 maart tot en met vrijdag 24 maart. Twente Milieu haalt op afspraak gratis snoeihout op.

Twente Milieu haalt in Hengelo gratis snoeihout op

Provincie, gemeente en dorpsraad werken samen aan een leefbaar Beckum

Dorpsraad Beckum, Gemeente Hengelo en Provincie Overijssel hebben gisteren een intentieovereenkomst ondertekend voor het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum. Gemeente Hengelo en Beckum werken sinds 2022 samen aan een integraal plan voor woningen en voorzieningen. In het najaar tekende de gemeente nog een optieovereenkomst voor woningbouw op twee percelen in Beckum. De drie partijen hebben nu de intentie uitgesproken om intensief en gebiedsgericht samen te werken aan een toekomstbestendig, leefbaar en vitaal dorp Beckum.

Provincie, gemeente en dorpsraad werken samen aan een leefbaar Beckum