Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Bodeminformatie

Bodeminformatie geeft u inzicht in de kwaliteit van een stuk grond.

In het bodeminformatiesysteem staan allerlei plekken waar de bodem verontreinigd kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er bedrijven zitten die gevaarlijke stoffen opslaan in tanks. Of omdat zulke bedrijven er vroeger zaten.

De gemeente doet zelf ook veel onderzoek naar de bodemkwaliteit. De resultaten daarvan zetten we ook in het bodeminformatiesysteem.

U kunt bij de gemeente bodemgegevens opvragen over een bepaalde plek. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als u een huis wilt kopen. Als eigenaar bent u namelijk verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging van uw grond. Ook als u die niet heeft veroorzaakt. De verkoper moet u natuurlijk wel informeren over eventuele verontreiniging waarvan hij op de hoogte is.

Vroeger vond de overheid dat alle bodemverontreiniging moest worden verwijderd. Nu staat het gebruik van de bodem centraal: de bodem moet geschikt zijn voor de functie die déze bodem vervult. Dat kan betekenen dat u de grond niet overal voor mag gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u er geen moestuin mag aanleggen. Of dat u er geen grondwater mag oppompen. We spreken in die gevallen van publiekrechtelijke beperkingen.

De bodem moet worden schoongemaakt als het huidige gebruik ervan risico's met zich meebrengt voor mens (humane risico's), milieu (ecologische risico's) of verspreiding van verontreiniging via het grondwater (verspreidingsrisico's).

U kunt bodeminformatie digitaal opvragen via de buttons hieronder. De buttons leiden naar verschillende formulieren: één voor bedrijven en één voor particulieren.

Voor burgers

Aanvraag bodeminformatie - Burgers

Voor bedrijven

Aanvraag bodeminformatie - Bedrijf

Het opvragen van bodeminformatie kost € 51,20 per opgevraagde locatie. Als er geen bodemgegevens bekend zijn betaalt u € 10,20.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu