Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Ondernemen in de kinderopvang

De ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Voor organisaties in de kinderopvang en gastouders gelden daarom kwaliteitseisen.

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u uw organisatie laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze registratie vraagt u minimaal 10 weken voor de start van de kinderopvang aan in de gemeente waar u de opvang wilt vestigen. 

U vraagt de registratie aan in de gemeente waar u de kinderopvang wilt vestigen. Daarvoor moet u gebruik maken van de landelijke aanvraagformulieren. Vul het juiste formulier in en stuur het met de bijlagen naar gemeente@hengelo.nl.

Het is pas zinvol om de registratie aan te vragen nadat u een aantal zaken hebt geregeld:

Wilt u meer informatie over bestemmingsplan en omgevingsvergunning? Neem dan contact op met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt de medewerkers dagelijks bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 074. 

De behandeling van een aanvraag voor registratie in het Landelijk register Kinderopvang kost in 2024:

  • € 1.783 voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau,
  • € 396 voor een locatie van een gastouder.

U ontvangt hiervoor een rekening van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). De bedragen zijn kostendekkend. De gemeente verdient er dus niet aan.

De GGD neemt contact met u op. De GGD inspecteert de locatie en brengt hierover een advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Bij een positief besluit wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Drie maanden na de start van uw bedrijf voert de GGD een volledige inspectie uit. Van beide onderzoeken wordt een rapport opgemaakt. Deze rapporten zijn openbaar via de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

U kunt wijzigingen doorgeven met de landelijke wijzigingsformulieren. Vul het juiste formulier in en stuur het met de bijlagen naar gemeente@hengelo.nl. Houd er rekening mee dat u wijzigingen altijd vooraf moet doorgeven.

Als u gastouder wilt worden, meldt u zich aan bij een geregistreerd gastouderbureau. Het gastouderbureau vult het aanvraagformulier in en stuurt dat met de bijlagen naar gemeente@hengelo.nl.

De GGD neemt contact met u op voor een inspectie van de locatie waar u het kind wilt opvangen. De GGD maakt een rapport op met een advies voor de gemeente. Dit rapport is openbaar. De gemeente neemt binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Bij een positief besluit wordt de locatie waar u het kind wilt opvangen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

In onderstaande nieuwsbrieven vindt u meer informatie over de ontwikkelingen binnen de kinderopvang in Hengelo, Oldenzaal en Haaksbergen.

Bijlagen

Meldpunt Kinderopvang (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu