Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Bodeminformatie

De gemeente Hengelo heeft een uitgebreid bodeminformatiesysteem. Daarin staan allerlei plekken waar de bodem verontreinigd kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er bedrijven zitten die gevaarlijke stoffen opslaan in tanks. Of omdat zulke bedrijven er vroeger zaten.

De gemeente doet zelf ook veel onderzoek naar de bodemkwaliteit. De resultaten daarvan zetten we ook in het bodeminformatiesysteem.

Bodemgegevens vaak bekend bij de gemeente

U kunt bij de gemeente bodemgegevens opvragen over een bepaalde plek. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als u een huis wilt kopen. Als eigenaar bent u namelijk verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging van uw grond. Ook als u die niet hebt veroorzaakt. De verkoper moet u natuurlijk wel informeren over eventuele verontreiniging waarvan hij op de hoogte is.

Gebruik van de bodem soms beperkt

Vroeger vond de overheid dat alle bodemverontreiniging moest worden verwijderd. Nu staat het gebruik van de bodem centraal: de bodem moet geschikt zijn voor de functie die deze bodem vervult. Dat kan betekenen dat u de grond niet overal voor mag gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u er geen moestuin mag aanleggen. Of dat u er geen grondwater mag oppompen. We spreken in die gevallen van publiekrechtelijke beperkingen.

De bodem moet worden schoongemaakt als het huidige gebruik ervan risico's met zich meebrengt voor mens (humane risico's), milieu (ecologische risico's) of verspreiding van verontreiniging via het grondwater (verspreidingsrisico's).

Bodeminformatie opvragen

U kunt bodeminformatie digitaal opvragen via de buttons hieronder. De buttons leiden naar verschillende formulieren: één voor bedrijven en één voor particulieren.

Voor burgers

Aanvraag bodeminformatie - Burgers

Voor bedrijven

Aanvraag bodeminformatie - Bedrijf

Tarieven

Het opvragen van bodeminformatie kost € 45,70 per opgevraagde locatie. Als er geen bodemgegevens bekend zijn betaalt u € 9,10.

Contact

Afdeling Wijkservice, Beleid en Advies
Stadskantoor, Hazenweg 121
Telefoon: 14 074

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?