Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft verschillende gemeentelijke belastingen.

Gemeentelijke belastingen vormen een deel van de inkomsten van de gemeente. Met de opbrengst betaalt de gemeente allerlei voorzieningen. De gemeenteraad stelt de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast.

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  U betaalt onroerendezaakbelasting als u eigenaar bent van een huis. Of als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of grond. De opbrengst gaat naar de algemene middelen. Daarmee worden allerlei voorzieningen betaald, zoals de openbare bibliotheek, het zwembad, onderhoud van wegen en groen enzovoort.
 • Afvalstoffenheffing
  Ieder huishouden betaalt een bedrag aan afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente de inzameling, het vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval.
 • Rioolheffing
  Bent u gebruiker van een pand dat is aangesloten op de riolering? Dan betaalt u rioolheffing. Deze inkomsten worden gebruikt om de riolering te onderhouden en, als dat nodig is, te vervangen.
 • Hondenbelasting
  Als u een hond hebt, betaalt u hondenbelasting.
 • Baatbelasting
  Baatbelasting komt alleen in sommige gevallen voor. Het kan bijvoorbeeld worden geheven als de gemeente een winkelcentrum opknapt of riolering aanlegt. Als eigenaar van een onroerende zaak kunt u voordeel hebben van dit soort voorzieningen. De gemeente kan besluiten dat u aan dat voordeel moet meebetalen. Dat noemen we baatbelasting. Deze belasting geldt niet voor altijd, maar wordt over maximaal 30 jaar ‘uitgesmeerd’. Op verzoek kunt u bijvoorbeeld de aanslag 'baatbelasting riolering buitengebied’ in 10 jaarlijkse termijnen betalen. En de ‘baatbelasting herinrichting binnenstad’ in 15 jaarlijkse termijnen. U kunt schriftelijk vragen of u in termijnen mag betalen. Dit moet binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Let op: Als u in termijnen betaalt, moet u ook rente betalen.

Als u binnen Hengelo verhuist, geeft u een adreswijziging door aan de gemeente. Uw nieuwe gegevens worden ook doorgegeven aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). De belastingen ‘verhuizen’ automatisch mee naar uw nieuwe adres. Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag krijgt u automatisch bericht.

Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, moet u zich daar inschrijven. U betaalt alleen de gemeentelijke belastingen van Hengelo voor de maanden dat u hier woonde. Dit geldt niet voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Die belasting wordt elk jaar bepaald op 1 januari. Dat betekent dat u OZB betaalt voor het huis waarvan u op 1 januari eigenaar was. Hebt u in uw nieuwe gemeente een huis gekocht? Dan betaalt u daar de OZB pas vanaf volgend jaar.

U kunt een officiële kopie krijgen van belastingaanslagen die u van GBTwente hebt ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u het origineel bent kwijtgeraakt.

Op de website van GBTwente kunt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen inzien. U hebt daarbij wel uw DigiD inlogcode nodig.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon:14 074
Contactformulier

Afspraak maken

U kunt uw gemeentelijke belastingzaken online regelen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt toch graag iemand spreken aan onze balie? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu