Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft verschillende gemeentelijke belastingen.

Gemeentelijke belastingen vormen een deel van de inkomsten van de gemeente. Met de opbrengst betaalt de gemeente allerlei voorzieningen. De gemeenteraad stelt de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast.

Bekijk hieronder de uitlegvideo: Alles over je aanslag gemeentelijke belastingen

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  U betaalt onroerendezaakbelasting als u eigenaar bent van een huis. Of als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of grond. De opbrengst gaat naar de algemene middelen. Daarmee worden allerlei voorzieningen betaald, zoals de openbare bibliotheek, het zwembad, onderhoud van wegen en groen enzovoort.
 • Afvalstoffenheffing
  Ieder huishouden betaalt een bedrag aan afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente de inzameling, het vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval.
 • Rioolheffing
  Bent u gebruiker van een pand dat is aangesloten op de riolering? Dan betaalt u rioolheffing. Deze inkomsten worden gebruikt om de riolering te onderhouden en, als dat nodig is, te vervangen.
 • Hondenbelasting
  Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting.
 • Baatbelasting
  Baatbelasting komt alleen in sommige gevallen voor. Het kan bijvoorbeeld worden geheven als de gemeente een winkelcentrum opknapt of riolering aanlegt. Als eigenaar van een onroerende zaak kunt u voordeel hebben van dit soort voorzieningen. De gemeente kan besluiten dat u aan dat voordeel moet meebetalen. 

Ieder jaar krijgt u een belastingaanslag waar uw gemeentelijke belastingen op staan. Dit is de 'gecombineerde aanslag'. Deze aanslag komt van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). U krijgt de aanslag meestal in februari.

Misschien ontvangt u op een ander moment ook aanslagen voor andere belastingsoorten. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting (voor ondernemers) of een naheffingsaanslag parkeerbelasting (kopie van een parkeerboete). U krijgt ook een aanslag als u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning (voor het kappen van een boom of een verbouwing) heeft aangevraagd bij uw gemeente.

Let op: Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid, ontvangt u de gemeentelijk aanslag in de berichtenbox van MijnOverheid. En dus niet meer per post in uw brievenbus. 

Hoe voorkomt u dat u de digitale post van GBTwente mist.

Wilt u geen digitale post missen log dan regelmatig in op MijnOverheid. Zet daarnaast uw e-mailnotificatie aan onder Instellingen. U krijgt dan een e-mail wanneer er een nieuw bericht in uw Berichtenbox staat. U kunt ook instellen dat u een herinnering per e-mail wilt ontvangen bij een nieuw bericht. Daarnaast heeft MijnOverheid een Berichtenbox app die aangezet kan worden, dan kunt u uw berichten lezen op uw mobiel of tablet. 

U wilt een aanslag op papier?

U kunt uw aanslag downloaden via uw berichtenbox, opslaan op uw apparaat en zelf printen. Dat kan ook als u inlogt in het digitaal loket MijnGBTwente. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig.

Afmelden voor de digitale post 

Wilt u de aanslag weer per post ontvangen dan moet u zich afmelden bij MijnOverheid. Log in op MijnOverheid, ga naar Instellingen, klik op Organisaties Berichtenbox. Kies voor Samenwerkingsverbanden en zet het vinkje bij GBTwente uit. Klik op Bewaren en u zult geen digitale post meer van GBTwente ontvangen in uw berichtenbox.

Als u binnen Hengelo verhuist, geeft u een adreswijziging door aan de gemeente. Uw nieuwe gegevens worden ook doorgegeven aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). De belastingen ‘verhuizen’ automatisch mee naar uw nieuwe adres. Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag krijgt u automatisch bericht. 

Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, moet u zich daar inschrijven. U betaalt alleen de gemeentelijke belastingen van Hengelo voor de maanden dat u hier woonde. Dit geldt niet voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Die belasting wordt elk jaar bepaald op 1 januari. Dat betekent dat u OZB betaalt voor het huis waarvan u op 1 januari eigenaar was. Heeft u in uw nieuwe gemeente een huis gekocht? Dan betaalt u daar de OZB pas vanaf volgend jaar.

Let op: Als u verhuist naar een andere gemeente en u heeft een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan loopt de betaling door tot en met de maand december. De vermindering wordt verrekend over de termijnbedragen.

Het hangt af van de situatie wat er na een overlijden gebeurt met de aanslag gemeentelijke belastingen. Op de website van GBTwente leest u hier meer over.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) regelt de betaling van de belastingen van de gemeente Hengelo.

GBTwente
Telefoon: 088-6464807

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu