Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Nieuwe energie

Om de opwarming van de aarde te stoppen, zijn nieuwe energiebronnen nodig.

Sinds halverwege de 20e eeuw is de temperatuur op aarde toegenomen. Dat brengt grote veranderingen met zich mee voor mens en milieu. De zeespiegel stijgt, perioden met droogte en hitte nemen toe, neerslag kan extreme vormen aannemen en de biodiversiteit neemt af. Om de schade door klimaatverandering te verkleinen, zijn maatregelen nodig.

Om de schade door klimaatverandering te verkleinen, moeten we in ieder geval de oorzaak aanpakken. Dat betekent dat de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer naar beneden moet. Die broeikasgassen zijn onder andere het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas. Daarom wordt er in de hele wereld gewerkt aan de opwekking van nieuwe, duurzame energie. Ook in Hengelo!

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. In 2050 is zelfs alle energie die we gebruiken duurzaam. Hoe en waar we dat gaan doen is nog een grote puzzel. Op de website Nieuwe Energie Hengelo houden we u op de hoogte van dit proces.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu