Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft verschillende belastingen. Met de opbrengst daarvan betaalt de gemeente allerlei voorzieningen.

Welke gemeentelijke belastingen zijn er?

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  U betaalt onroerendezaakbelasting als u eigenaar bent van een huis. Of als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of grond. De opbrengst gaat naar de algemene middelen. Daarmee worden allerlei voorzieningen betaald, zoals de openbare bibliotheek, het zwembad, onderhoud van wegen en groen enzovoort.
 • Afvalstoffenheffing
  Ieder huishouden betaalt een bedrag aan afvalstoffenheffing. Hiermee betaalt de gemeente de inzameling, het vervoer en de verwerking van huishoudelijk afval.
 • Rioolheffing
  Bent u gebruiker van een pand dat is aangesloten op de riolering? Dan betaalt u rioolheffing. Deze inkomsten worden gebruikt om de riolering te onderhouden en, als dat nodig is, te vervangen.
 • Hondenbelasting
  Als u een hond hebt, betaalt u hondenbelasting.
 • Baatbelasting
  Baatbelasting komt alleen in sommige gevallen voor. Het kan bijvoorbeeld worden geheven als de gemeente een winkelcentrum opknapt of riolering aanlegt. Als eigenaar van een onroerende zaak kunt u voordeel hebben van dit soort voorzieningen. De gemeente kan besluiten dat u aan dat voordeel moet meebetalen. Dat noemen we baatbelasting. Deze belasting geldt niet voor altijd, maar wordt over maximaal dertig jaar ‘uitgesmeerd’. Op verzoek kunt u bijvoorbeeld de aanslag 'baatbelasting riolering buitengebied’ in 10 jaarlijkse termijnen betalen. En de ‘baatbelasting herinrichting binnenstad’ in 15 jaarlijkse termijnen. U kunt schriftelijk vragen of u in termijnen mag betalen. Dit moet binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Let op: Als u in termijnen betaalt, moet u ook rente betalen.

Geef uw verhuizing door

Als u binnen Hengelo verhuist, geeft u een adreswijziging door aan de gemeente. Uw nieuwe gegevens worden ook doorgegeven aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). De belastingen ‘verhuizen’ automatisch mee naar uw nieuwe adres. Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag krijgt u automatisch bericht.

Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, moet u zich daar inschrijven. U betaalt alleen de gemeentelijke belastingen van Hengelo voor de maanden dat u hier woonde. Dit geldt niet voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Die belasting wordt elk jaar bepaald op 1 januari. Dat betekent dat u OZB betaalt voor het huis waarvan u op 1 januari eigenaar was. Hebt u in uw nieuwe gemeente een huis gekocht? Dan betaalt u daar de OZB pas vanaf volgend jaar.

Aanslagbiljet digitaal inzien

U kunt een officiële kopie krijgen van belastingaanslagen die u van GBTwente hebt ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als u het origineel bent kwijtgeraakt.

Op de website van GBTwente kunt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen inzien. U hebt daarbij wel uw DigiD inlogcode nodig.

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengel0

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

U kunt uw gemeentelijke belastingzaken online regelen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt toch graag iemand spreken aan onze balie? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?