Gemeentebalie > Ondernemen

Gemeentebalie

Ondernemen in de kinderopvang

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u uw organisatie laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze registratie vraagt u minimaal 10 weken voor de start van de kinderopvang aan in de gemeente waar u de opvang wilt vestigen. 

Registratie aanvragen

U vraagt de registratie aan in de gemeente waar u de kinderopvang wilt vestigen. Daarvoor moet u gebruik maken van de landelijke aanvraagformulieren. Vul het juiste formulier in en stuur het met de bijlagen naar gemeente@hengelo.nl.

Het is pas zinvol om de registratie aan te vragen nadat u een aantal zaken hebt geregeld:

Wilt u meer informatie over bestemmingsplan en omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Bouwen. U kunt de medewerkers dagelijks bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 074. 

Kosten aanvraag

De behandeling van een aanvraag voor registratie in het Landelijk register Kinderopvang kost in 2019:

  • € 1.460 voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau;
  • € 325 voor een locatie van een gastouder.

U ontvangt hiervoor een rekening van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). De bedragen zijn kostendekkend. De gemeente verdient er dus niet aan.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De GGD neemt contact met u op. De GGD inspecteert de locatie en brengt hierover een advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Bij een positief besluit wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Drie maanden na de start van uw bedrijf voert de GGD een volledige inspectie uit. Van beide onderzoeken wordt een rapport opgemaakt. Deze rapporten zijn openbaar via de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Geef wijzigingen door

U kunt wijzigingen doorgeven met de landelijke wijzigingsformulieren. Vul het juiste formulier in en stuur het met de bijlagen naar gemeente@hengelo.nl. Houd er rekening mee dat u wijzigingen altijd vooraf moet doorgeven.

Gastouder worden?

Als u gastouder wilt worden, meldt u zich aan bij een geregistreerd gastouderbureau. Het gastouderbureau vult het aanvraagformulier in en stuurt dat met de bijlagen naar gemeente@hengelo.nl.

De GGD neemt contact met u op voor een inspectie van de locatie waar u het kind wilt opvangen. De GGD maakt een rapport op met een advies voor de gemeente. Dit rapport is openbaar. De gemeente neemt binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Bij een positief besluit wordt de locatie waar u het kind wilt opvangen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Beleid kinderopvang Hengelo

Nieuwsbrieven

In onderstaande nieuwsbrieven vindt u meer informatie over de ontwikkelingen binnen de kinderopvang in Hengelo, Oldenzaal en Haaksbergen.

Bijlagen

Contact

Meldpunt Kinderopvang
Stadskantoor, Hazenweg 121

  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
  • spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?