Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
donderdag 23 mei 2024

Burgemeester Schelberg voorgedragen voor herbenoeming

Gemeenteraad beveelt derde ambtstermijn aan

Op 1 oktober 2024 eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester dhr. S.W.J.G. Schelberg van Hengelo. Uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn moet de gemeenteraad een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen. De gemeenteraad heeft op 22 mei besloten de heer Schelberg aan te bevelen voor herbenoeming.

Op 1 oktober 2024 eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester dhr. S.W.J.G. Schelberg van Hengelo. Uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn moet de gemeenteraad een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen. De gemeenteraad heeft op 22 mei besloten de heer Schelberg aan te bevelen voor herbenoeming.

Vertrouwenscommissie

In de raadsvergadering van 14 februari 2024 is de vertrouwenscommissie benoemd. Deze bestaat uit de heer Boers (voorzitter) en de raadsleden de heer Benerink, mevrouw Van den Beukel, de heer Capelle, de heer Daals, de heer Koetsveld, mevrouw Mooijman en de heer Wesseling. De vertrouwenscommissie wordt ondersteund door de heer Eeftink (raadsgriffier) en de heer Eshuis (gemeentesecretaris), en als adviseur wethouder mevrouw M.J. Luttikholt. De vertrouwenscommissie is aan de slag gegaan om het advies over herbenoeming aan de gemeenteraad voor te bereiden.

Herbenoeming

De gemeenteraad heeft op 22 mei (in beslotenheid, dat is wettelijk verplicht) gesproken over het zogeheten ‘Verslag van Bevindingen’ dat de vertrouwenscommissie heeft opgesteld. Het resultaat: de gemeenteraad heeft besloten de heer Schelberg aan te bevelen voor herbenoeming. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen van de gemeenteraad en de beraadslagingen zijn volgens wettelijke voorschriften ‘geheim’. Voorzitter Boers beperkt zich zodoende tot de volgende uitspraak, namens de vertrouwenscommissie en gemeenteraad: ‘De gemeenteraad van Hengelo wil graag door met de heer Schelberg als burgemeester van Hengelo; het is hem ook van harte gegund.’

Reactie burgemeester Schelberg

Burgemeester Schelberg: ‘Allereerst ben ik ontzettend trots dat de gemeenteraad heeft besloten mij voor een derde termijn voor te dragen als burgemeester van Hengelo. De afgelopen 12 jaar zijn erg snel voorbijgegaan. Een tijd waarin samen met college en gemeenteraad, inwoners, ondernemers, medewerkers, maatschappelijke partners en samenwerkingspartners (zeker ook in Twents verband) veel voor Hengelo is gedaan. Ik heb daar graag een bijdrage aan geleverd en zal me ook de komende ambtstermijn met veel enthousiasme blijven inzetten voor alle kansen en uitdagingen die op onze stad en regio afkomen. Zoals de ambitie om Hengelo te laten groeien van 83.000 naar ca. 100.000 inwoners. Een flinke ambitie, waarbij ik het als burgemeester van belang vind om de verbinding met de stad en haar inwoners te blijven maken. Daar zal ik mijn best voor doen. Zodat mensen zich thuis blijven voelen in onze prachtige stad.’

Vervolg

Het besluit wordt via de commissaris van de Koning de heer Heidema gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra het Koninklijk Besluit over herbenoeming van de heer Schelberg is genomen, vindt er een (her)beëdiging plaats.

Nieuws

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor waaraan ze de komende jaren geld willen uitgeven. Wethouder financiën Hanneke Steen: ‘We blijven in staat noodzakelijke investeringen te doen. Daar ben ik blij mee. Ondanks dat we minder geld ontvangen vanuit het Rijk. Wel kijken we nog kritischer naar onze prioriteiten: waar is investeren écht nodig? Die keuzes maken we in deze Zomernota, waar we de balans hebben gevonden in de basis op orde én het investeren in de toekomst van Hengelo. De OZB wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd (2,1%). Er wordt geen extra OZB verhoging voorgesteld.’

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

De kinderboerderij aan de van Alphenstraat gaat verder als Erve Weusthag. De kinderboerderij, maar ook het gebied eromheen wordt gemoderniseerd en aangepast. De boerderij wordt daardoor nog aantrekkelijker voor alle Hengeloërs. Stichting Erve Weusthag (SEW) gaat een belangrijke rol spelen in deze ontwikkeling en neemt de exploitatie over van Gildebor. Gildebor blijft de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren door het inzetten van personeel.

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

Gemeente Hengelo koopt Hazenweg 121

Het college van B en W wil per 1 december 2024 het pand met de bijbehorende grond aan de Hazenweg 121 aankopen voor de opvang van asielzoekers en (Oekraïense) vluchtelingen.

Gemeente Hengelo koopt Hazenweg 121

340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw

Elke bewoner van hoogbouw heeft vanaf 1 september dichtbij huis een inzamellocatie voor verpakkingen (plastic, blik en drinkpakken, ook wel PMD genoemd). Daar kunnen bewoners wekelijks op een vast tijdstip hun verpakkingen kwijt in een doorzichtige zak. De gemeente en Twente Milieu leggen 340 inzamellocaties aan dichtbij hoogbouw. Alle hoogbouwhuishoudens krijgen daarnaast gratis doorzichtige plastic zakken om de verpakkingen in te doen.

340 nieuwe inzamellocaties bij hoogbouw

Hengelose warenmarkt verhuist naar Wetstraat tijdens Lambertuskermis

De Hengelose warenmarkt verhuist tijdelijk naar de Wetstraat op woensdag 18 september en zaterdag 21 september. Deze verhuizing is noodzakelijk, omdat deze week de jaarlijkse Lambertuskermis plaatsvindt in de binnenstad van Hengelo.

Hengelose warenmarkt verhuist naar Wetstraat tijdens Lambertuskermis

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg om tot nader bericht geen vis uit het Twentekanaal te eten. Aanleiding hiervoor zijn gemeten verhoogde concentraties HCH (Hexachloorcyclohexaan) in het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo onderzoeken samen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Elk jaar blikt het college van B en W in de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) inhoudelijk en financieel terug op het voorgaande jaar. Het uiteindelijke resultaat is € 7,3 miljoen positief. Daarmee sluiten we het jaar 2023 dus positief af, zowel financieel als wat we met elkaar hebben bereikt. 'In 2024 gaan we verder op de ingeslagen weg. We blijven vanuit een realistisch en verantwoord perspectief investeren in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad', aldus het college van B en W.

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Aziatische hoornaars, wat nu?

In Hengelo is de Aziatische hoornaar gesignaleerd. Hier leest u wat u kunt doen als u dit schadelijke insect ziet.

Aziatische hoornaars, wat nu?

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Bent u 25 jaar of ouder en hebt u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u tussen 17 en 21 juni maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl met daarin bekendmakingen van de overheid. De bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere lokale aankondigingen die zich afspelen binnen een bepaalde straal van uw woonadres.

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Opschoonactie aanhangers

Aanhangers die zijn achtergelaten of die parkeerplaatsen langere tijd bezet houden. Het is een vorm van overlast waar we als gemeente regelmatig door inwoners op aangesproken worden. Daarom starten we in juni met een opschoonactie in Groot Driene. Aanhangers waarvan de eigenaar niet bekend is en langer dan 3 dagen in de openbare ruimte geparkeerd staan, krijgen een sticker en worden na 14 dagen weggesleept. Zo wil gemeente Hengelo de leefbaarheid in de wijk vergroten en parkeeroverlast verminderen.

Opschoonactie aanhangers

50 miljoen om onderwijs klaar te maken voor toekomst

De gemeente Hengelo wil investeren in een vitale samenleving. In die samenleving heeft goed onderwijs een belangrijke plaats. De schoolbesturen en de gemeente Hengelo hebben daarom samen een Integraal Huisvestingsplan Hengelo (IHP) gemaakt. In het plan staat hoe de schoolgebouwen in Hengelo en Beckum klaargemaakt worden voor de toekomst. Het gaat om primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs. Tot 2030 is er 50 miljoen euro beschikbaar om de Hengelose schoolgebouwen goed, veilig, duurzaam en onderwijsvriendelijk te maken en te houden. De gemeenteraad moet het IHP nog vaststellen.

50 miljoen om onderwijs klaar te maken voor toekomst

Update ransomware-aanval GBTwente

Een leverancier van GBTwente, AddComm, is vrijdag 17 mei 2024 getroffen door een ransomware-aanval. Hierbij hebben cybercriminelen data gestolen van een groep klanten van AddComm. GBTwente hoort bij die groep klanten. AddComm heeft na onderhandeling met de cybercriminelen afgesproken dat zij de gestolen gegevens niet publiceren en verwijderen. Hierdoor is de kans dat persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt zeer klein.

Update ransomware-aanval GBTwente

Circulair Ambachtscentrum door als netwerk

Er komt geen gebouwd Circulair Ambachtscentrum (CAC) op het Milieupark. Gemeente Hengelo is samen met partners al enige tijd aan het onderzoeken of een Circulair Ambachtscentrum in Hengelo gerealiseerd kan worden. Dat blijkt niet eenvoudig. Twente Milieu heeft het afgelopen jaar samen met verschillende ketenpartners, zoals Het Goed, SWB en ROC van Twente gekeken of het CAC in een vereenvoudigde variant haalbaar is. Al eerder bleek de gemeentelijke businesscase niet haalbaar. Na uitgebreid onderzoek lukt het Twente Milieu ook niet om zelfstandig een gebouw te realiseren. Daarom willen Twente Milieu en de gemeente verder met het CAC als netwerk.

Circulair Ambachtscentrum door als netwerk

Wonen, werken & leven op De KMS

De oude KMS-locatie in Hengelo, ooit de startplek van de machinefabriek van Charles Stork, wacht op een nieuwe toekomst. ‘Dit is dé plek waar Hengelo ooit groot is geworden. Hier is het ooit begonnen, nu gaan we verder!’, aldus wethouder Gerard Gerrits. Hein Trebbe jr., directeur van Trebbe vult aan: ‘We zien mogelijkheden om hier een mix van wonen en werken te creëren, waar iedereen zich thuis voelt. En waar aansprekende activiteiten, evenementen en een innovatieve programmering zorgen voor levendigheid’.

Wonen, werken & leven op De KMS

Slechtzienden kunnen nu stemmen met hulp van een stemmal

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders is stemmen niet vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele beperking. Zelfstandig kunnen stemmen is belangrijk. Iedereen, ook mensen met een beperking, hebben het recht om hun stem uit te brengen zonder dat iemand anders ziet wat ze stemmen. Voor mensen die slecht zien is stemmen zonder een hulpmiddel vaak niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente Hengelo nu voor het eerst een stemmal.

Slechtzienden kunnen nu stemmen met hulp van een stemmal

Woning Gieskesstraat dicht na drugsvondst

Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Gieskesstraat in Hengelo voor drie maanden gesloten. De politie heeft in het pand verschillende handelshoeveelheden drugs aangetroffen. Daarnaast werd het pand gebruikt voor drugshandel in de omliggende openbare ruimte. De sluiting van de woning gaat per direct in.

Woning Gieskesstraat dicht na drugsvondst

Gemeente voert in 2025 cameratoezicht in

De binnenstad van Hengelo is autovrij. Op te veel plekken kunnen auto’s momenteel nog de binnenstad inrijden en handhaving hierop is lastig. Hanneke Steen, wethouder Mobiliteit: ‘Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Hengelo. In onze vernieuwde binnenstad moeten voetgangers dan ook op een veilige en prettige manier kunnen winkelen en verblijven. Auto’s, scooters en speed-pedelecs, passen daar niet bij.’ Daarom wordt de manier van handhaving aangepast.

Gemeente voert in 2025 cameratoezicht in

Campus Driene biedt ruimte aan wonen, sport, maatschappelijke functies en natuur

Woensdag 22 mei heeft de gemeenteraad van Hengelo het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende grondexploitatie van Campus Driene vastgesteld. Dit betekent dat er een volgende stap in de uitvoering van het plan Campus Driene gemaakt wordt. Maandag 27 mei hebben de ontwikkelcombinatie Leyten/Trebbe en de gemeente Hengelo de realisatieovereenkomst getekend.

Campus Driene biedt ruimte aan wonen, sport, maatschappelijke functies en natuur

Hartelijk Hengelo: een warm welkom voor nieuwe inwoners!

Een speciaal evenement om nieuwe inwoners welkom te heten en hen kennis te laten maken met hun nieuwe woonplaats.

Hartelijk Hengelo: een warm welkom voor nieuwe inwoners!

Burgemeester Schelberg voorgedragen voor herbenoeming

Op 1 oktober 2024 eindigt de tweede ambtstermijn van burgemeester dhr. S.W.J.G. Schelberg van Hengelo. Uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn moet de gemeenteraad een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen. De gemeenteraad heeft op 22 mei besloten de heer Schelberg aan te bevelen voor herbenoeming.

Burgemeester Schelberg voorgedragen voor herbenoeming

De Brinktoren brengt poëzie dichterbij

Vanaf vrijdag 17 mei sieren vier gedichten van vier Hengelose stadsdichters de glazen onderkant van de Brinktoren.

De Brinktoren brengt poëzie dichterbij

Samenwerken om kinderen gelijke kansen te geven

In Hengelo gaan de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente nog beter samenwerken om alle kinderen zo vroeg mogelijk gelijke kansen te bieden. Gezamenlijk hebben zij de Lokale Educatieve Agenda 2024-2027 opgesteld. Een van de acties is vooral het investeren in het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat dit het meeste effect heeft op de latere onderwijskansen van kinderen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de professionalisering van pedagogische medewerkers en aan de samenwerking met ouders en tussen scholen en kinderopvang.

Samenwerken om kinderen gelijke kansen te geven

Verkeerslawaai wordt aangepakt

De gemeente gaat verschillende hotspots aanpakken waar het verkeerslawaai hoger is dan de plandrempel. Dat staat in het Actieplan Geluid 2024-2029 dat vanaf 22 mei ter inzage ligt. De ambitie is een geluidswaarde op de gevels van 63 decibel of lager. Dat is een geluidsniveau vergelijkbaar met een normaal gesprek. Bij woningen met hogere geluidbelastingen onderneemt de gemeente waar mogelijk actie, bijvoorbeeld op drukke wegen zoals de Bornsestraat en de Breemarsweg.

Verkeerslawaai wordt aangepakt

Statiegeldbeugels in de binnenstad

In het centrum, rond het station en in de wijk ’t Woolde heeft Gildebor de afgelopen tijd 100 statiegeldbeugels geplaatst op de prullenbakken. Statiegeldbeugels geven mensen de kans hun lege blikjes en flesjes niet in de afvalbak te gooien, maar achter te laten voor anderen die de moeite willen nemen ze in te wisselen voor statiegeld. Een willekeurige voorbijganger kan de statiegeldverpakkingen uit de beugel pakken, inleveren en dus wat geld verdienen.

Statiegeldbeugels in de binnenstad

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Cilia Scharenborg-Hofstede

Op vrijdag 17 mei 2024 zal burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding uitreiken aan mevrouw Cilia Scharenborg-Hofstede. Dit gebeurt om 17:00 uur tijdens de seniorenmiddag in ’t Proggiehoes in Beckum. Deze middag is altijd de aftrap van de Pinksterfeesten. Mevrouw Scharenborg-Hofstede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Cilia Scharenborg-Hofstede

Rijbaan Haaksbergerstraat afgesloten door omhoogkomen bentoniet

Eén rijbaan van de Haaksbergerstraat richting Hengelo is vanmiddag afgesloten. Dat gebeurde net na de Diamantstraat voor het viaduct A35. Uit eerste onderzoek blijkt dat er ter plekke bentoniet omhoog komt. Dat zorgt ervoor dat het asfalt omhoog wordt gedrukt. Er wordt momenteel hard gewerkt om de verstoring op te lossen. Om 19 uur wordt het hele kruispunt afgezet. Later deze avond kan waarschijnlijk weer één rijbaan vrijgemaakt worden voor het verkeer.

Rijbaan Haaksbergerstraat afgesloten door omhoogkomen bentoniet

Basisschoolleerlingen bouwen aan de toekomst van Hengelo in Minecraft

In een bijzonder initiatief hebben leerlingen van basisscholen in Hengelo de kans gekregen om mee te denken over de toekomst van het winkelgebied Lange Wemen.

Basisschoolleerlingen bouwen aan de toekomst van Hengelo in Minecraft

Bouwplaatsinrichting ten behoeve van bouw Horecawand Lange Wemen van start

Met ingang van maandag 6 mei start bouwbedrijf Trebbe met de inrichting van de bouwplaats voor de bouw van de Horecawand Lange Wemen in Hengelo.

Bouwplaatsinrichting ten behoeve van bouw Horecawand Lange Wemen van start

Vrijheid Vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid

Op zaterdag 4 mei worden allen herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord en allen die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Bij het herdenkingsmonument voor het stadhuis worden kransen gelegd.

Vrijheid Vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun zorgcontainer legen. Daarom vergoedt de gemeente ook dit jaar een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 mei worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo. De uitbetaling vindt in april 2025 plaats.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Wie wordt de nieuwe exploitant van het Prins Bernhardplantsoen?

Het Prins Bernhardplantsoen, gelegen in het bruisende hart van Hengelo, staat klaar om getransformeerd te worden tot de nieuwe hotspot van de stad. De gemeente Hengelo is via Horecaadviesbureau.nl op zoek naar een gedreven en creatieve ondernemer met het perfecte idee voor deze unieke locatie. Belangstellenden kunnen tot 24 juni reageren.

Wie wordt de nieuwe exploitant van het Prins Bernhardplantsoen?

Subsidie mogelijk uit ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’ over het jaar 2023

Maatschappelijke organisaties kunnen wederom een beroep doen op het ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’. Dat kan als de organisatie door gestegen energiekosten hun maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kan uitvoeren als gevolg van de gestegen energiekosten in het jaar 2023. Tot en met 1 juli 2024 is de subsidie aan te vragen. Dit kan met behulp van het digitale formulier op Subsidie Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties. Daar zijn ook de voorwaarden beschreven.

Subsidie mogelijk uit ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’ over het jaar 2023

17 woningen op Erve Lonink in Beckum

Eén van de oudste erven van Beckum wordt getransformeerd tot een woningbouwlocatie.

17 woningen op Erve Lonink in Beckum

Lintjesregen 2024

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Sander Schelberg 11 Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de stadhuishal.

Lintjesregen 2024

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

De gemeenteraad heeft een krediet van 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om zonneveld Boeldershoek aan te leggen. Dit zonneveld kan jaarlijks zo’n 8.000 huishoudens of bedrijven van stroom voorzien. Vrijwel de hele gemeenteraad stemde woensdagavond 24 april voor het voorstel. De aanbesteding voor een deel van het zonneveld is inmiddels gestart.

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

Kortdurende asfaltwerkzaamheden

Van maandag 29 april tot en met donderdag 2 mei zijn er kortdurende onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van meerdere straten. Soms wordt een deel van de weg afgesloten en moet u even omrijden. Soms kunt u de straat wel blijven gebruiken maar is er alleen wat vertraging.

Kortdurende asfaltwerkzaamheden

Zilveren erepenning voor Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag

Op dinsdag 23 april overhandigt Burgemeester Sander Schelberg de zilveren Erepenning van de stad aan Bas Diepenmaat, de voorzitter van Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag. Dit in verband met het 100-jarig bestaan van T.C. ’t Weusthag. Dit gebeurt om 16.15 uur in de B en W- kamer van het stadhuis.

Zilveren erepenning voor Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag

Werkzaamheden aan verkeerslichten in 2024

In 2024 werken we op verschillende plekken aan de verkeerslichten.

Werkzaamheden aan verkeerslichten in 2024

Voorbereidende werkzaamheden bouw Horecawand Lange Wemen van start

Met ingang van 15 april start infrabedrijf Dusseldorp in opdracht van gemeente Hengelo met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Horecawand Lange Wemen in Hengelo.

Voorbereidende werkzaamheden bouw Horecawand Lange Wemen van start

Inwoners waarderen vernieuwing binnenstad met mooie cijfers

De waardering voor de binnenstad stijgt ‘met stip’. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het HengeloPanel in 2023.

Inwoners waarderen vernieuwing binnenstad met mooie cijfers

ZZP Netwerkcafé met inspiratiesessie AI

Wil je kennis opdoen en andere zzp’ers ontmoeten? Kom dan naar het ZZP Netwerkcafé georganiseerd door ROZ, de gemeente Hengelo en Small Business Twente. Maandag 22 april van 19.00 (inloop vanaf 18.45) - 21.30 uur in Ondernemerscentrum H164 in Hengelo.

ZZP Netwerkcafé met inspiratiesessie AI

Wie bedenkt het beste idee van Hengelo?

Meer dan 200 basisschoolscholieren presenteren op 11 april tijdens de derde editie van het Baas boven baasfestival hun creatieve ideeën over hun schoolomgeving te presenteren aan wethouder Hanneke Steen. Het festival is gericht om jongeren aan te moedigen om mee te denken en te doen. De winnaars van het festival ontvangen een mooi bedrag om hun idee daadwerkelijk te realiseren! De scholen worden in de week na het festival geïnformeerd over de winnaars van het beste idee van Hengelo.

Wie bedenkt het beste idee van Hengelo?

Vier Twentse gemeenten maken afspraken met provincie over windturbines

De gemeenten Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente maken samen programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel.

Vier Twentse gemeenten maken afspraken met provincie over windturbines

Bestrijding eikenprocessierups komt er weer aan

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer uit het ei. Gildebor en de gemeente Hengelo starten daarom, als de weersomstandigheden het toelaten, vanaf woensdag 10 april met de bestrijding van de rups. Het doel van de bestrijding is om overlast later in het jaar zoveel mogelijk te voorkomen. We spuiten ’s nachts (tussen 19.00 en 02.30 uur) aaltjes (hele kleine wormpjes) in de gemeentelijke eiken. Dit kan voor (geluids)overlast zorgen.

Bestrijding eikenprocessierups komt er weer aan

Kabelgoot vanaf 2 april ook in Hengelo mogelijk

Vanaf 2 april 2024 wordt het in Hengelo mogelijk om een verzoek voor een kabelgoot te doen. De kabelgoot bestaat uit tegels met een uitsparing waarin de oplaadkabel voor een elektrische auto weggewerkt wordt. De kabelgoot geeft mensen de mogelijkheid om hun auto op een openbare parkeerplaats op te laden met hun eigen stroom. Dit is handig voor mensen die geen eigen oprit hebben.

Kabelgoot vanaf 2 april ook in Hengelo mogelijk

Denk of praat mee en maak fietsen in Hengelo nog aantrekkelijker en veiliger

Hengelo als aantrekkelijke fietsstad, daar blijven we als gemeente Hengelo graag aan werken. Om dit te bereiken gaan we het actieplan fiets opstellen. In dit plan gaat het om het (verder) verbeteren van de fietspaden (infrastructuur), de fietsveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Inwoners worden gevraagd mee te denken over wat er goed gaat met het fietsen in Hengelo en wat er verbeterd kan worden.

Denk of praat mee en maak fietsen in Hengelo nog aantrekkelijker en veiliger

Hengelo gaat weer tegels wippen

Voor het derde jaar op rij doet Hengelo mee aan het NK Tegelwippen. Een landelijk initiatief om tegels uit de tuin te wippen en deze te vervangen door groen. Het NK Tegelwippen start op 21 maart en loopt tot en met 31 oktober.

Hengelo gaat weer tegels wippen

Hengelo donker tijdens Earth Hour

Hengelo doet op zaterdag 23 maart van 20.30 tot 21.30 uur weer mee aan Earth Hour, samen met vele andere steden wereldwijd. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds om aandacht te vragen voor klimaatverandering en duurzaamheid.

Hengelo donker tijdens Earth Hour

Afslag Haaksbergerstraat naar Diamantstraat tijdelijk afgesloten

Tijdens werkzaamheden op 20 maart 2024 is schade ontstaan aan de tunnelbak onder de Haaksbergerstraat. De afslag naar de Diamantstraat is in verband met de veiligheid tot nader orde afgesloten. Het bedrijventerrein is via omleidingsroutes te bereiken. De afslag vanaf het bedrijventerrein naar de Haaksbergerstraat blijft open.

Afslag Haaksbergerstraat naar Diamantstraat tijdelijk afgesloten

Twentse gemeenten trekken samen op om sport voor iedereen mogelijk te maken

Op 20 maart hebben de wethouders van 14 Twentse gemeenten* de Twentse visie op sport en bewegen 2024-2027 vastgesteld. Met deze visie spreken de gemeenten af om samen te werken op het gebied van sport. Door samen te werken kunnen gemeenten hun kennis en kracht bundelen. Of dingen op regionale schaal organiseren, als dat beter werkt dan per gemeente apart.

Twentse gemeenten trekken samen op om sport voor iedereen mogelijk te maken

Circa 150 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen

Het college stemt in met de ontwikkeling van een nieuw woongebied in de binnenstad. Het gaat om het gebied van het voormalige V&D gebouw en daarachter. Circa 150 woningen gaan in dit gebied door de ontwikkelcombinatie Dura Vermeer-Nijhuis Bouw gebouwd worden. Het gaat om verschillende soorten woningen voor diverse doelgroepen. Welbions heeft daarbij de intentie om een deel van de woningen af te nemen voor de sociale huur.

Circa 150 nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

Dit voorjaar moet de aanbesteding starten. Burgemeester en wethouders stellen 10,5 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven. Op dit moment loopt er een beroepsprocedure tegen de vergunning van het zonneveld. Als de rechtbank de gemeente in het gelijk stelt, start de uitvoering.

10,5 miljoen krediet voor zonneveld

Zo gaat Hengelo van het aardgas af

De komende jaren krijgt elke Hengelose wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) om te komen tot een aardgasvrij Hengelo. Een WUP geeft aan hoe de buurt in de toekomst verwarmd wordt zonder aardgas, wat dat gaat kosten en wat de streefdatum is om het gas in de wijk af te sluiten. Dat gebeurt samen met de inwoners. De gemeenteraad heeft vorig jaar april de kaders van het warmteprogramma vastgesteld. Het college heeft nu de kaders van de wijkuitvoeringsplannen vastgesteld. Die geven duidelijkheid aan de inwoners, zodat op den duur uitvoeringsplannen kunnen worden gemaakt voor alle 63 Hengelose buurten. De gemeenteraad van Hengelo moet deze kaders nog vaststellen en praat er in april over.

Zo gaat Hengelo van het aardgas af

Aanleg rotonde in PC Hooftlaan / Laan van Driene weer stap dichterbij

De herinrichting van het winkelcentrum Groot Driene is een flink eind op weg. Ook is het werk aan de rotonde Staringstraat inmiddels gestart. In de plannen voor het winkelcentrum stond ook de aanleg van een rotonde in de PC Hooftlaan / Laan van Driene. Daar heeft het college van B en W nu € 1.590.000 voor beschikbaar gesteld. De gemeenteraad besluit op 10 april 2024 over deze investering.

Aanleg rotonde in PC Hooftlaan / Laan van Driene weer stap dichterbij

Uitreiking Nijverbij aan Everdien Suerink

Op vrijdag 8 maart reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment de Nijverbij uit aan mevrouw Everdien Suerink. De uitreiking vindt plaats om ca. 11.00 uur aan de H.Hulshoff Polstraat 29 te Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Everdien Suerink

Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen werken intensief samen en investeren gezamenlijk in het herstel van de Hengelose beken. Op veel plekken is al hard gewerkt om de beken klimaatbestendig te maken. Mooi voorbeelden daarvan zijn de Elsbeek en de Veldbeek. Wethouder Claudio Bruggink en lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen Gerald Aveskamp ondertekenden 4 maart het document Klimaat Actieve Stad. Daarmee spreken ze uit deze samenwerking door te willen zetten.

Samenwerking Klimaat Actieve Stad Hengelo krijgt vervolg

Twente Milieu haalt gratis snoeihout op

Ook dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo de jaarlijkse takkenronde. Dat gebeurt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart. Twente Milieu haalt het snoeihout op afspraak gratis op. Voordeel daarvan is dat de groene container niet overvol raakt. Veel inwoners gaan in deze tijd in de tuin aan de slag en hebben veel snoeihout.

Twente Milieu haalt gratis snoeihout op

Betaald parkeren en blauwe zone

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1.500 woningen gebouwd en er is steeds meer te doen en te beleven in het gebied. Om te voorkomen dat de parkeeroverlast in het gebied rondom Hart van Zuid toeneemt als gevolg van deze ontwikkelingen, komt er een parkeerregulering. Het college heeft een principebesluit genomen om in de schil van circa 300 meter om Hart van Zuid ten noorden van het Esrein betaald parkeren in te voeren in de woonwijken en de blauwe zone in het winkelgebied voort te zetten. Dit principebesluit ligt vanaf 21 februari gedurende zes weken ter inzage.

Betaald parkeren en blauwe zone

Procedurestart drie Twentse windparken

De planologische procedures voor drie windparken in Twente kunnen starten. Gedeputeerde Staten willen meewerken aan de voorbereidingen voor de windparken Oude Buurserdijk, Wind voor Buren en Daarle. De drie Twentse initiatieven passen volgens Gedeputeerde Staten (samen met de lopende procedure voor windpark De Lutte) in het provinciaal beleid voor windturbines. Voor die initiatieven starten nu de fases van participatie, Milieu Effect Rapportage, vergunningaanvraag en het indienen en behandelen van zienswijzes.

Procedurestart drie Twentse windparken

Onderzoek naar nieuwe locatie voor kunstpodium

De ambitie van de gemeenteraad en het college van B en W is duidelijk: huisvesting van het podium voor beeldende kunst op een prominente locatie in de binnenstad van Hengelo. Markt 8 lijkt veelbelovend, de komende tijd zal blijken of deze optie haalbaar is.

Onderzoek naar nieuwe locatie voor kunstpodium

Samen werken aan een veilige en weerbare stad

De gemeenteraad heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende drie jaar. Daarin staan de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo wil een aantrekkelijke en bruisende stad zijn, maar ook een veilige en weerbare stad. Een stad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners die zich bewust zijn van bestaande en nieuwe veiligheidsrisico’s. De veiligheidsanalyse laat ons zien dat er vijf thema’s zijn die de komende jaren extra belangrijk zijn: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en maatschappelijke stabiliteit.

Samen werken aan een veilige en weerbare stad

U ontvangt deze week de aanslag gemeentelijke belastingen

Tussen 7 en 10 februari ontvangen alle huishoudens in de gemeente Hengelo de aanslag gemeentelijke belastingen van GBTwente. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen per post in uw brievenbus of in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

U ontvangt deze week de aanslag gemeentelijke belastingen

120 asielzoekers naar noodopvang Van der Valk Hengelo

Er komt een tijdelijke noodopvang voor 120 asielzoekers in het Van der Valk hotel in Hengelo. De asielopvang in Nederland staat enorm onder druk. De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd tijdelijke opvang voor asielzoekers te bieden vanwege het gebrek aan reguliere opvangplekken. De gemeente Hengelo wil hierin helpen door tijdelijke opvang toe te staan in Hotel Van der Valk in Hengelo. De opvang is bedoeld voor asielzoekers die recent in Nederland asiel hebben aangevraagd in aanmeldcentrum Ter Apel. De tijdelijke opvang is voor een half jaar met een mogelijke verlenging van nog een half jaar.

120 asielzoekers naar noodopvang Van der Valk Hengelo

Update waarschuwingssystemen busbanen Hengelo-Noord

Sinds de introductie van de nieuwe elektrische bussen van Arriva werkt de aansturing van de waarschuwingssystemen bij de oversteekplaatsen van busbanen in Hengelo niet goed. Inmiddels werken de KAR-systemen (Korte Afstands Radiofrequentie) in de bussen weer.

Update waarschuwingssystemen busbanen Hengelo-Noord

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

De gemeente Hengelo nodigt alle Hengeloërs uit om op donderdag 11 januari het glas te heffen op het nieuwe jaar tijdens een informele bijeenkomst.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Twekkelerweg tijdelijk afgesloten door opvriezend wegdek

De Twekkelerweg in Hengelo, ter hoogte van het spoorviaduct, wordt tijdelijk afgesloten. Het wegdek is erg glad door opvriezen. Dit komt door het hoge grondwaterpeil op deze locatie. Door de lage temperaturen en het vele water wat de afgelopen dagen is gevallen kunnen we de veiligheid op deze locatie op dit moment niet garanderen.

Twekkelerweg tijdelijk afgesloten door opvriezend wegdek

Herinrichting Bankastraat start 8 januari

De Bankastraat wordt in 2024 heringericht, met als doel de straat veiliger en groener te maken. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur, en de F35 wordt langs de straat doorgetrokken. Doorgaand verkeer moet rekening houden met omleidingen die ter plaatse worden aangegeven. De uitvoering van het werk wordt gedaan door aannemer Wegenbouw Lansink b.v. uit Saasveld.

Herinrichting Bankastraat start 8 januari

Per januari wijzigingen afvalbeleid

De gemeenteraad heeft 20 december 2023 de afvaltarieven voor 2024 vastgesteld. Die zijn vrijwel hetzelfde als dit jaar. Ook kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten ‘schoon’ hout, banden en matrassen. Per januari hoeven inwoners ook eenmalig geen voorrijkosten te betalen als zij grof afval aan huis laten ophalen. Het storten van het afval moeten ze wel betalen.

Per januari wijzigingen afvalbeleid

Waarschuwingssystemen busbanen Hengelo in verband met veiligheid tijdelijk uitgeschakeld

Sinds de introductie van de nieuwe elektrische bussen van Arriva werkt de aansturing van de waarschuwingssystemen bij de oversteekplaatsen van busbanen in Hengelo niet goed. Het gaat hier om de systemen op de busroutes Weusthag, Binnenveld en Het Broek. Waarschuwingslichten gaan niet altijd aan als er een bus aan komt rijden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Veiligheid is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn de waarschuwingssystemen tijdelijk uitgeschakeld, worden er extra verkeersborden geplaatst bij alle overgangen en is de maximumsnelheid op de volledige drie busroutes verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Waarschuwingssystemen busbanen Hengelo in verband met veiligheid tijdelijk uitgeschakeld

Aanvragen energietoeslag mogelijk

Tussen 27 november en 4 december is de energietoeslag automatisch uitbetaald aan huishoudens waarvan bekend is dat er recht is op de toeslag. Als u de toeslag niet automatisch ontvangt kunt u deze vanaf nu aanvragen. Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw energiekosten. Als u dit recht heeft, krijgt u één keer € 1.300.

Aanvragen energietoeslag mogelijk

Bronzen erepenning voor Biljartvereniging De Haven

Op vrijdag 1 december overhandigt wethouder Claudio Bruggink de bronzen Erepenning van de stad aan Erwin Scheffer, voorzitter van Biljart Vereniging De Haven. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Dit gebeurt om 20.00 uur in Café De Haven, Industriestaat 206 te Hengelo.

Bronzen erepenning voor Biljartvereniging De Haven

Afvaltarieven 2024 nagenoeg gelijk

De afvaltarieven blijven dit jaar nagenoeg gelijk met vorig jaar. Alleen het vast tarief stijgt licht met 2 euro per jaar. Wel kunnen Hengeloërs volgend jaar een aantal afvalsoorten gratis wegbrengen naar het Milieupark, zoals bepaalde soorten hout, banden en matrassen. Daarnaast verdwijnen de bovengrondse verpakkingen- en oud papiercontainers in de buurten; hoogbouwbewoners kunnen wekelijks op nieuwe inzamelplekken in de wijk hun verpakkingen kwijt in doorzichtige plastic zakken om vervuiling van verpakkingen tegen te gaan. Dit zijn initiatieven van de raadswerkgroep afval. Het college heeft de tarieven dinsdag vastgesteld in de afvalstoffenverordening. De gemeenteraad neemt het definitieve besluit.

Afvaltarieven 2024 nagenoeg gelijk

Volledige wagenpark van de gemeente elektrisch

Vanaf vandaag maakt de gemeente Hengelo gebruik van 12 nieuwe elektrische wagens. Daarmee is nagenoeg het hele wagenpark van de gemeente elektrisch. De medewerkers van de gemeente hadden sinds begin 2020 al 11 elektrische deelauto’s tot hun beschikking die gereserveerd konden worden. Nu zijn ook de auto’s elektrisch die specifiek bij een team of afdeling horen, zoals het Twentebad of bij de bodes. De laatste vier auto’s die nog op GTL diesel rijden, worden halverwege 2024 vervangen door elektrische voertuigen.

Volledige wagenpark van de gemeente elektrisch

Hengelo ontvangt een bijdrage van € 3,8 miljoen voor versnelde bouw woningen

De gemeente Hengelo ontvangt € 3,8 miljoen van het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit bedrag is bedoeld om met meer tempo en meer regie, te blijven doorbouwen aan meer betaalbare woningen. In Hengelo gaat het om negen projecten met in totaal 365 woningen. Door de Startbouwimpuls (SBI) bijdrage wordt de dip in de woningbouw beperkt. Dit maakte minister Hugo de Jonge bekend tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Hengelo ontvangt een bijdrage van € 3,8 miljoen voor versnelde bouw woningen

Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Hengelose huishoudens met een laag inkomen komen ook in 2023 in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300. De gemeente Hengelo keert de energietoeslag 2023 vanaf 27 november automatisch uit aan huishoudens die bekend zijn bij de gemeente. Mensen die de toeslag niet automatisch ontvangen kunnen deze vanaf 4 december aanvragen.

Regeling Energietoeslag 2023 bekend

Visie over de toekomst van sport in Hengelo vastgesteld

Deze week hebben burgemeester en wethouders de nieuwe sport- en beweegvisie vastgesteld. Daarin staat dat sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar moet zijn. Ook staat in de visie hoe Hengelo de inwoners wil uitdagen om (vaker) te sporten en bewegen. En dat is nodig. 43,2 % van de Hengeloërs voldoet niet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dat is iets lager dan het landelijke gemiddelde van 44,3 %. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook heeft 16,5 % van de Hengeloërs ernstig overgewicht. Deelname aan sportverenigingen neemt in Hengelo licht af en kinderen spelen minder buiten. Ongebonden en ongeorganiseerd sporten groeit juist sterk, zoals bij een sportschool of in de buitenlucht. Daar zit een kans.

Visie over de toekomst van sport in Hengelo vastgesteld

Bladruimen start 13 november

Het is herfst, de tijd van prachtige kleuren in de natuur en vallende bladeren. De gevallen bladeren kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties bijvoorbeeld op straten en fietspaden. Daarom starten Gildebor en groenaannemers vanaf maandag 13 november met het verwijderen van bladeren in de openbare ruimte.

Bladruimen start 13 november

Duurzaamheidsroute A35 wordt steeds concreter

Belangstellenden kunnen verder meedenken tijdens één van de twee bijeenkomsten op maandag 6 november en donderdag 9 november.

Duurzaamheidsroute A35 wordt steeds concreter

Subsidies toegekend voor vernieuwing en versterking culturele sector

Jonge talenten op het concertpodium, Night at the Museum, het project Mental Matters, activiteiten bij broedplaatsen Oogst, De Tulp en Möllerwerf. Dit is een greep uit de activiteiten die mogelijk zijn gemaakt door een bijdrage uit de subsidieregeling Versterking en Vernieuwing lokale culturele sector in post-coronatijd 2023-2024. Dankzij een steunpakket van het Rijk heeft gemeente Hengelo de culturele sector kunnen helpen om nieuwe activiteiten op te zetten.

Subsidies toegekend voor vernieuwing en versterking culturele sector

Bronzen erepenning voor Popeye

Op donderdag 2 november 2023 reikt wethouder Gerard Gerrits de bronzen Erepenning van de stad uit aan Johan Dollekamp, eigenaar van platenspeciaalzaak Popeye. Dit gebeurt om 19.45 uur bij Metropool, voorafgaand aan de viering van het 50-jarig jubileum van Popeye.

Bronzen erepenning voor Popeye

Herdenkingsbijeenkomsten

Nabestaanden kunnen hun dierbaren gedenken tijdens twee gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten. Op zaterdag 28 oktober is er een verlichte tocht over het begraaf- en gedenkpark aan de Oldenzaalsestraat. Op zondag 5 november is de Allerzielenviering op het begraaf- en gedenkpark aan de Deurningerstraat.

Herdenkingsbijeenkomsten

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’, aldus wethouder Jacqueline Freriksen tijdens de aftrap van een bijeenkomst voor professionals over de Hengelose training Participatieverklaring (PVT). De gemeente Hengelo ontwikkelde deze unieke training in samenwerking met Stillare en Wijkracht. De resultaten en ervaringen van zowel de nieuwkomers als betrokken partijen zijn positief. Vandaar dat Hengelo professionals uit het land uitnodigde om de training vooral zelf te ervaren.

‘We gunnen nieuwkomers een goede start’

Positieverbetering starters op de Hengelose woningmarkt in 2024

De gemeente Hengelo wil in januari 2024 weer een nieuwe ronde startersleningen in het leven roepen. Hiermee wordt het voor mensen die voor een eerste keer een woning kopen makkelijker om te slagen op de Hengelose koopmarkt. In totaal is € 5.280.000 beschikbaar voor het uitgeven van startersleningen.

Positieverbetering starters op de Hengelose woningmarkt in 2024

Kennisdelen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente

Ruim 200 boeren vulden het theater van de Reggehof in Goor op vrijdagmiddag 6 oktober voor de Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente. Deze werd georganiseerd door vijf gemeentes: Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede. Het programma bestond onder andere uit een interactief panelgesprek, diverse kennissessies en een kennismarkt. De aftermovie, presentaties en meer informatie is te vinden op www.hofvantwente.nl/6oktober. Een passend vervolg wordt nu in gang gezet.

Kennisdelen, kritische vragen en kansen voor de toekomst tijdens Bijeenkomst Landbouw Zuid-Oost Twente

Hengelo is van plan 48 tijdelijke, modulaire woningen aan te schaffen

Hengelo is van plan om samen met Welbions 48 tijdelijke, verplaatsbare woningen van het Rijk aan te schaffen. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft in september 2022 kant-en-klare woningen aangeschaft die een bijdrage moeten leveren in de aanpak van de woningnood. De woningen zijn bedoeld voor de sociale doelgroep woningzoekenden van Welbions. Hengelo wil met deze woningen een bijdrage leveren aan de groeiende huisvestingsvraag van deze doelgroep.

Hengelo is van plan 48 tijdelijke, modulaire woningen aan te schaffen

Week van het Nationaal Schoolontbijt

Burgemeester Sander Schelberg en leerlingen van IKC de Bleek ontbijten samen op vrijdag 13 oktober. Dit in het kader van de jaarlijkse Week van het Nationaal Schoolontbijt. Bakkerij ’t Stoepje zorgt voor een lekker en gezond ontbijt.

Week van het Nationaal Schoolontbijt

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!

Ook dit jaar reiken de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Startersprijs Midden Twente uit aan de beste starter. De genomineerden zijn bekend: A2B Energy uit Hengelo, Buitenmeesters uit Goor, Interactive X-Wall uit Hengelo, The Italian Barber uit Borne en Lisa Spikkert - Goudsmid uit Borne.

Genomineerden Startersprijs Midden Twente 2022 bekend!

Militaire oefening in en rondom Hengelo

Op vrijdag 13 oktober en zaterdag 14 oktober oefenen militairen van het 10e Infanteriebataljon Bewaken & Beveiligen van het Korps Nationale Reserve (10 IBB-KNR) in en rond Hengelo.

Militaire oefening in en rondom Hengelo

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Elvira van Eijl

Vrijdag 6 oktober 2023 heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding opgespeld bij mevrouw Elvira van Eijl. Dit is gebeurd tijdens de opening van de 5e Art Brut Biënnale. Mevrouw van Eijl is curator van de Stichting Art Brut Biënnale. Mevrouw van Eijl is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan mevrouw Elvira van Eijl

College presenteert Beleidsbegroting: ‘We staan voor grote opgaven’

Gemeenten staan de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. En dat is in Hengelo niet anders. Voldoende woningen in de stad, energie besparen én duurzaam opwekken. We willen de stad bereikbaar en veilig houden, het sociaal domein gaat flink veranderen én onderwijshuisvesting vraagt de nodige aandacht. Daarnaast wordt door de hoge inflatie alles duurder en krijgen we als gemeenten vanaf 2026 minder geld van de Rijksoverheid. Wethouder Financiën Hanneke Steen: ‘Dat is ook het moment dat we in onze begroting voor het eerst tekorten zien. Simpelweg omdat we voor de uitvoering van bestaande en nieuwe taken onvoldoende geld van het Rijk krijgen.’

College presenteert Beleidsbegroting: ‘We staan voor grote opgaven’

Bomen na deregulering minder beschermd

Bomen in de stad hebben een positief effect op klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit. In Hengelo worden waardevolle bomen daarom beschermd tegen kappen, tenminste voor zover ze in de Bomenverordening zijn aangewezen. Deze bomen worden in de praktijk beschermd door de toepassing van de kaders en de instrumenten uit de Bomenverordening en het Groencompensatiefonds. Bomen die niet onder de verordening vallen zijn nauwelijks beschermd. Ook is er geen specifiek beleid dat richting geeft aan de omgang met bomen in de stad. Dat blijkt uit het onderzoek naar de Bomenverordening en het Groencompensatiefonds dat de Rekenkamer Hengelo aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Bomen na deregulering minder beschermd

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

De gemeente Hengelo zet op veel verschillende manieren in op verduurzamen. In 2050 wil Hengelo energieneutraal zijn, dus geen fossiele energie meer gebruiken.

College stelt stimuleringsplan energiebesparing vast

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Op zaterdag 23 september zet Hengelo voor de 15e keer de Hengelose veteranen in het zonnetje. Zo’n 145 veteranen reageerden op de uitnodiging van burgemeester Sander Schelberg en komen naar de Hengelose Veteranendag.

Gemeente zet veteranen weer in het zonnetje

Vastgoedsector in Hengelo aangespoord om te melden

De Twentse gemeenten starten in samenwerking met de politie en Meld Misdaad Anoniem (M.) een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Hengelo kunnen panden worden ingezet voor drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De Twentse gemeenten en veiligheidspartners willen met de campagne het bewustzijn binnen de vastgoedbranche vergroten en een veilige meldplek bieden.

Vastgoedsector in Hengelo aangespoord om te melden

Uitreiking Nijverbij aan Gerrit Prinsen

Zondag 3 september reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment, de Nijverbij, uit aan de heer Gerrit Prinsen. De uitreiking vindt plaats om ca. 12.00 uur in bij Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47 in Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Gerrit Prinsen

Uitreiking Nijverbij aan Carien Admiraal

Donderdag 31 augustus reikt wethouder Marie-José Luttikholt het Stadscompliment, de Nijverbij, uit aan mevrouw Carien Admiraal. De uitreiking vindt plaats om ca. 17.00 uur in bij de Houtmaat, Houtmaatweg 9 te Hengelo.

Uitreiking Nijverbij aan Carien Admiraal

Hengelo investeert in FC Twente / Heracles Academie voor de ontwikkeling van Sportpark Veldwijk

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 19 juli besloten om jaarlijks €115.000 te investeren in talentontwikkeling en topsport door de FC Twente/Heracles Academie op Sportpark Veldwijk. Deze beslissing markeert de voortzetting van een langdurige samenwerking tussen gemeente Hengelo en beide voetbalclubs om een hoogwaardige trainingsfaciliteit te zijn voor de ontwikkeling van jong voetbaltalent.

Hengelo investeert in FC Twente / Heracles Academie voor de ontwikkeling van Sportpark Veldwijk

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Het bedrijvenpark Twentekanaal gaat stevig aan verduurzaming werken. Het bedrijvenpark, onder leiding van de “Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal” (BIT), pakt dit op met de gemeente en Transitiemakers. Samen geven zij uitvoering aan een programma met concrete projecten. Deze aanpak volgt uit het gezamenlijk opgestelde werkplan; Werken naar toekomstbestendige Energie, Natuur en Mobiliteit op bedrijventerrein Twentekanaal.

Bedrijvenpark Twentekanaal en gemeente Hengelo versterken samenwerking richting een toekomstbestendig bedrijventerrein

Gratis juridisch advies voor iedereen

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es organiseert iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur een gratis juridisch advies inloopspreekuur.

Gratis juridisch advies voor iedereen

Verzekerd van goede huishoudelijke ondersteuning

De gemeente Hengelo contracteert vanaf 1 januari 2024 in totaal 10 zorgaanbieders om de komende 5 jaar huishoudelijke ondersteuning te bieden via de Wmo. Dit zijn alle huidige aanbieders én vijf nieuwe.

Verzekerd van goede huishoudelijke ondersteuning

Energiecoöperatie uitgebreider aan de slag om Hengelo duurzamer te maken

De Hengelose energiecoöperatie Energie van Hengelo krijgt 2,5 ton subsidie ter beschikking om verder te professionaliseren.

Energiecoöperatie uitgebreider aan de slag om Hengelo duurzamer te maken

Prins Bernhardplantsoen wordt “binnentuin van Hengelo”

Het Prins Bernhardplantsoen krijgt een opknapbeurt, inclusief verbouwing en uitbreiding van het paviljoen dat er staat. Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 20 juni konden belangstellenden de plannen inzien. Het plantsoen moet “de binnentuin van Hengelo” worden.

Prins Bernhardplantsoen wordt “binnentuin van Hengelo”

Eenmalige subsidie ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’

Maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’ als zij door gestegen energiekosten hun activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren. Vanaf 15 juni tot en met 15 juli 2023 is de subsidie aan te vragen. Daar is ook de regeling met de voorwaarden in te zien.

Eenmalige subsidie ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2022-2023’

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend

Op donderdag 23 juni werd de vernieuwde Elsbeek in Hengelo officieel geopend. Het terrein naast de Elsbeek was voor deze gelegenheid feestelijk aangekleed en samen met omwonenden en samenwerkende partijen werd de opening van de Elsbeek gevierd.

Vernieuwde Elsbeek feestelijk geopend
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu