Gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst op. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen maakt u als inwoner hieruit uw keuze. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Hengelo telt 81.000 inwoners en 37 raadsleden.

Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De precieze data kunt u vinden in de bestuursagenda. Datum, tijd en agenda vindt u ook in de gemeenteadvertentie die op dinsdagen in het Hengelo's Weekblad wordt gepubliceerd.

Raadzaal

 

In de gemeenteraad van 2014-2018 hebben de volgende elf partijen zitting:
 

SP 7 zetels
Pro Hengelo 6 zetels
D66 4 zetels
VVD 3 zetels
PvdA 4 zetels
BurgerBelangen 3 zetels
Groep Muller 3 zetels
CDA 2 zetels
Lokaal-Hengelo 2 zetels
Groen Links 1 zetel
ChristenUnie 1 zetel
Lijst Horsthuis 1 zetel


Persoonlijke pagina's

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?