donderdag 25 maart 2021

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Aanvragen kan vanaf 1 april 2021

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun (zorg)container legen. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Aanvragen

Het aanvragen gaat op de volgende wijze. Inwoners die een tegemoetkoming voor 2020 hebben ontvangen, krijgen automatisch het aanvraagformulier voor 2021 van de gemeente thuisgestuurd. Om verschillende redenen duurt het nog even voordat zij de vooraf ingevulde aanvraagformulieren thuis ontvangen. De verwachting is tweede helft april. Mensen die in 2020 geen aanvraag hebben gedaan, maar mogelijk hier in 2021 wel recht op hebben, kunnen vanaf 1 april tot uiterlijk 1 oktober een aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier en de folder zijn te downloaden op www.hengelo.nl/medischafval. De aanvrager zorgt zelf voor een envelop voor het insturen van het bewijsmateriaal en het ingevulde aanvraagformulier. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om het aanvraagformulier uit te printen, kunnen deze opvragen bij het Zorgloket via 074-245 9131. De aanvrager krijgt dan het aanvraagformulier, de folder en antwoordenvelop per post thuisgestuurd. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier, de folder en antwoordenvelop vanaf volgende week op te halen bij de huisartsen of de apotheken.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 135,20 euro. Hengeloërs die veel medisch afval hebben en niet in hoogbouw wonen, kunnen ook een zorgcontainer aanvragen. De zorgcontainer is een grijze container die Twente Milieu op afroep komt legen. Mensen die een zorgcontainer hebben, zijn vaak zelf niet in staat om hun afval weg te brengen of hebben veel medisch afval. Meer informatie is te vinden op www.hengelo.nl/zorgcontainer.

Nieuws

Een gratis bespaarbox voor alle Hengelose huiseigenaren

Alle woningbezitters in Hengelo kunnen vanaf vandaag een gratis bespaarbox aanvragen. Het pakket bestaat uit zeven hoogwaardige producten die direct zorgen voor energiebesparing. Denk hierbij aan een led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, deurdranger, energiemeter en stekkerdoos. Het pakket heeft een waarde van ongeveer €50. Aanvragen kan tot 30 september 2021.

Vanaf 27 juli nieuwe inreisbeperkingen voor Duitsland vanuit Nederland

Vanaf dinsdag is Nederland voor Duitsland een hoogrisicogebied. Reden hiervoor is het aantal coronabesmettingen in ons land.

Hengelo houdt koers en raad vraagt extra aandacht voor 'meedoen'

Met deze nota bepaalt het gemeentebestuur het inhoudelijke en financiële kader voor de komende vier jaar.

College informeerde raad wél juist over verkoop Vondelstraat

Van Wijnen scoorde ook het hoogst op de kwaliteit.

Helaas geen evenementenvergunning voor Summer Square

Waarborgen van openbare orde en veiligheid niet mogelijk

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie op het gebied rondom Sportlaan Driene in Hengelo. De gemeente en Leyten-Trebbe zijn de voornaamste grondeigenaren in het gebied en willen met een gezamenlijke visie onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk toekomstige functies in het gebied zo optimaal mogelijk ingepast kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen.

Basisschool ExpeditieWijz naar het Hazemeijer-complex

De basisschool van Stichting ExpeditieWijz mag gebruik maken van de ruimte in de oude industriepanden van het Hazemeijer-complex aan de Floris Hazemeijerstraat.

Fietsstalling Kloosterhof langer open

Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met de openingstijden van de winkels. Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt de fiets zelfs tot half 10 bewaakt. Voorheen was dit alleen op donderdagavond. De verruiming van het bewaakt fietsparkeren werd als aanbeveling genoemd in het rapport bereikbare binnenstad.

Boa’s uitgerust met bodycam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Hengelo dragen vanaf 1 juli een bodycam. Boa’s spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarbij krijgen zij helaas regelmatig te maken met incidenten, zowel verbaal als fysiek geweld. De aanwezigheid en inzet van een bodycam moet zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen en dat de Boa’s zich veiliger voelen tijdens hun werk.

Belangrijke verbinding Deurningerstraat weer open

Aannemer Heijmans verwacht halverwege oktober 2021 helemaal klaar te zijn.

Aanvragen bijstandsuitkering 2.0

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen

Hofstede MTS krijgt nieuwe invulling

De gemeente en ontwikkelaar VincentSpikker hebben de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt voor de voormalige Hofstede MTS. Er worden circa 7.000 m2 werkplekken, ongeveer 50 goedkope huurappartementen en studio’s, 40 appartementen in het duurdere segment en een hotel met circa 80 kamers ontwikkeld. Grote delen van het karakteristieke gebouw, waaronder de hele voorgevel met gymzaal aan het Industrieplein, kunnen hierdoor blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een uniek en dynamisch gebied en een mooie koppeling tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.

Bijdrage voor 9 kunstprojecten in Hengelo

Negen beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal dienden twaalf projecten een aanvraag in. Het college heeft daarmee het advies van de commissie Beeldende Kunst en vormgeving overgenomen.

Karavaan van de Nieuwe Energie naar Bornsche Maten

Op verzoek van de wijkraad en inwoners van de Bornsche Maten voegt de gemeente Hengelo een extra halte toe aan de Karavaan van de Nieuwe Energie. Op maandagavond 5 juli van 17.30 tot 20.30 uur staat de karavaan in de Borsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

GOAN! is ontwikkeld door 8 gemeenten in Twente. De reis-app waarmee je in één oogopslag ziet op welke manieren je van A naar B kan reizen. Met de bus, trein, deelfiets, deelscooter, AutoMaatje, Regiotaxi of een combinatie. Plan, boek én betaal jouw reis in één keer. Zo kom je snel en slim op iedere bestemming.

Week tegen Ondermijning

Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen?

Energieloket gemeente Hengelo en Duurzaam Bouwloket slaan handen ineen

Het energieloket van de gemeente Hengelo is in 2021 met het Duurzaam Bouwloket een samenwerking aangegaan. Hierdoor kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer zij in hun woning energiezuinige, duurzame en isolerende maatregelen willen treffen. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor gemeente Hengelo. Hengeloërs kunnen bij het loket terecht met al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, isoleren, energie opwekken en subsidie- en financieringsregelingen.

Winnen met de startersprijs Midden Twente!

Iedereen die in 2020 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2021. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat jouw product of dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen.

Gat in zichtwal met groen dicht gemaakt

Het gat in de zichtwal bij Oele moet met groen worden gedicht in plaats van met een andere duurdere constructie. Dat is het advies van de Geschillencommissie. De gemeente en de aannemerscombinatie (de Grondbank) zijn van plan dit advies over te nemen. Het gat is ontstaan omdat er ter plekke een gasleiding ligt die de druk van een grondwal niet aan kan. De gemeente wilde in eerste instantie dat de Grondbank de wal toch zou dichten, maar daar was de Grondbank het niet mee eens vanwege de hoge kosten. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat het gat opgevuld moet worden met groen.

Hengelo houdt koers, ondanks uitdagingen door corona en in sociaal domein

De gemeente Hengelo staat voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en de stad zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo -als gevolg van een toenemende vraag- terug te dringen. Los van deze twee grote opgaven wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. ‘Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in!’, zegt het college van B en W in de Kadernota 2022-2025.

Gesprek met samenleving over zonne- en windenergie

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Vanavond en donderdagavond zijn er digitale bijeenkomsten over respectievelijk zonne- en windenergie. Vrijdagmiddag start de Karavaan van de Nieuwe Energie in Borne.

Gemeenteraad vergadert weer in het stadhuis

De situatie rond het coronavirus is zo verbeterd dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

Warme dagen, zoek de verkoeling in eigen tuin!

Pfoeh... lekker warm buiten! Vanwege klimaatverandering is afgelopen jaren het aantal tropische dagen in Nederland sterk toegenomen. Voor de een is dat een zegen en voor de ander een vloek. Eindelijk weer ‘s avonds buiten eten en in het weekend genieten van de zon. Maar ook plaknachten, lekker zweten en drukte aan het strand. En vergeet de lokale onweersbuien niet. Wordt het dit jaar weer zo’n warme zomer? Ben je op zoek naar verkoeling, maak dan van jouw tuin een fijne groene plek.

Aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Met de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen werknemers, ondernemers én werkzoekenden een bijdrage in de woonlasten aanvragen. Dat kon al vanaf 1 maart jl.. Om nog beter tegemoet te komen aan de vragen zijn de beleidsregels verlengd en verruimd.

Bergingsvijver bij ROC

Precies één jaar nadat een wolkbreuk over Twente trok en voor enorme wateroverlast zorgde, verwelkomt Hengelo een enorme bergingsvijver bij het ROC.

Terugblik op een uitzonderlijk jaar

Het college van B en W blikt in het Jaarverslag en de Jaarrekening inhoudelijk en financieel terug op het ‘Coronajaar’ 2020.

Gemeenteraad stelt kader vast voor omgevingsvisie Binnenstad / Hart van Zuid

De volgende stap is nu om met de samenleving is gesprek te gaan over actuele onderwerpen die spelen in het gebied.

College geeft met ‘voorkeursvolgorde’ aan waar duurzame energie opgewekt kan worden

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil dat er in 2030 twee windturbines staan in Hengelo. Er zijn in totaal vijf zoeklocaties voor windturbines; één op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid, twee op de Westermaat (waarvan er maximaal één kan komen op die locatie) en twee bij de kruising van de A1 en A35 in Woolde. Dit gebied is bij uitstek geschikt als energiegebied voor zonne- en windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Bosch & van Rijn. Het bureau heeft de Hengelose zoekgebieden onderzocht en vergeleken. De gemeenteraad beslist eind 2021. Eerst kunnen inwoners deze zomer nog hun mening geven.

Kwaliteit én betaalbaarheid in Hart van Zuid

Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen. Het college van B en W benadrukt het belang van de ontwikkeling van Hart van Zuid en het hoge ambitieniveau en stelt de raad voor om namens de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Marskant-Walhoflocatie

Aan de Marskant herontwikkelt initiatiefnemer Kloos2 de Walhoflocatie tot 43 wooneenheden.

Winkelcentrum Slangenbeek gaat voor groen!

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. In 2020 startten we in de wijken Woolde en Noord. Dit jaar was de beurt aan Slangenbeek. De vergroening voor het winkelcentrum Slangenbeek kreeg van de wijkbewoners de meeste stemmen (bijna 400!). De initiatiefnemers gaan samen met de gemeente aan de slag met het ontwerp.

Gebouw Schouwburg overgedragen aan gemeente Hengelo

In juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor een toekomstbestendige Schouwburg Hengelo. De gemeenteraad had drie voorwaarden verbonden aan de extra middelen voor onderhoud en investeringen. Aan de laatste voorwaarde is nu voldaan: overdracht van het gebouw aan de gemeente Hengelo. Daarmee komt een eind aan een lang en intensief traject.

Onderhoud aan diverse wegen

Van 7 tot en met 10 juni 2021, met een uitloop naar 11 juni, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan verschillende asfaltwegen in Hengelo. Deze werkzaamheden vinden overdag en ook ’s avonds plaats. Verkeersregelaars instrueren het verkeer ter plekke.

Uitreiking Nijverbij aan Karla Boers

Op zondag 30 mei reikte wethouder Bas van Wakeren De Nijverbij uit aan mevrouw Karla Boers. Zij kreeg het stadscompliment voor haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving. De uitreiking vond plaats na de Algemene Ledenvergadering van Cadeauwinkel Eerlyk Waar.

Ontwikkeling van € 110 miljoen in gebied naast stadhuis Hengelo

De gemeente Hengelo gaat in nauwe samenwerking met gebiedsontwikkelaar VanWonen en Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) het gebied naast het nieuwe stadhuis ontwikkelen tot een nieuw stuk binnenstad.

Aanmaning met datum 22 mei ontvangen?

Als u te laat bent met betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u een aanmaning. GBTwente heeft aanmaningen verstuurd met datum (dagtekening) 22 mei 2021. Ook zijn alle betalingen tot en met 17 mei 2021 bijgewerkt. Heeft u voor deze datum betaald? Dan worden de aanmaning en de bijbehorende kosten automatisch aangepast. Heeft u nog niet betaald? Lees dan verder wat u nu kunt doen.

Koper voor de oude Stork bibliotheek

Het plan van Van Wijnen Projectontwikkeling Oost is als winnaar uit de bus gekomen bij de verkoopprocedure van de Vondelstraat 2-14 te Hengelo

Woningbouwplannen locatie Meijersweg

Het college van B en W stemt in met plannen van parochie De Goede Herder voor herontwikkeling van het terrein aan de Meijersweg. Op dit terrein, waar voorheen de moeder Theresakerk stond, komen 10 woningen te staan. Het college maakt op deze manier een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk op het braakliggende terrein.

Hengelose basisschoolleerlingen gaan voor een veilige schoolomgeving

Op dinsdag 25 mei zijn basisscholen ’t Schöppert en De Schothorst gestart met een bijzonder project: Basisschool Omgevingsmanager (B.O.M.). De B.O.M. is een project van Provincie Overijssel en wordt opgezet met hulp van leerlingen uit de bovenbouw. De verkeersveiligheid rondom de scholen bij halen en brengen is al langere tijd een probleem. In dit project belonen en beïnvloeden leerlingen zelf goed verkeersgedrag in de schoolomgeving. Tijd voor actie!

Brand bij Knol Papierrecycling

Er is een grote brand bij Knol Papierrecycling in Hengelo.

Mooie plannen gezocht voor villa Markant

Het gemeentelijke monument villa Markant krijgt een nieuwe toekomst.

Hengeloër wil verduurzamen en zoekt naar mogelijkheden

Inwoners van Hengelo zien voor het overgrote deel het belang om de klimaatverandering aan te pakken en om de overstap te maken naar duurzame energie.

Beheersen van onkruid met hete lucht en heet water

Vanaf 17 mei start de onkruidbeheersing in Hengelo weer. Sinds een aantal jaren is chemische bestrijding verboden en zetten we andere middelen in. Het verbod op gif is natuurlijk goed voor de natuur, daardoor kost het wel wat meer tijd om onkruid op verharding beheersbaar te houden. Dat doen we in Hengelo op twee manieren: met hete lucht en heet water. Het onkruid in het gemeentelijk openbaar groen wordt geschoffeld of met machines verwijderd.

Nieuwe bouwkavels Hengelo

In de gebieden Stromen en Kern Noord van Dalmeden zijn kavels bouwrijp gemaakt voor de verkoop. De bestemmingsplanprocedures zijn afgerond en onherroepelijk. Het is dus zover. De verkoop van de in totaal 7 kavels gaat van start.

Van Grijs naar Groen Slangenbeek: stembus geopend!

In 2020 startte het project Van Grijs naar Groen in Hengelo. Het doel: de komende jaren alle wijken in Hengelo vergroenen. Woolde was de eerste wijk. Daarna volgde Noord. In 2021 is het aanmelden van locaties in de wijk Slangenbeek inmiddels achter de rug. Vanaf 17 mei kunnen inwoners van Slangenbeek stemmen op de locatie van hun voorkeur.

FBK schoolatletiek gaat door

Het FBK stadion vormt het strijdtoneel voor de coronaproof atletiek dagen

Nieuwe woonbuurt aan de Marskant

Wie midden in de stad wil wonen, kan over een paar jaar terecht in de nieuwe woonbuurt tussen de Helmersstraat en Marskant. Op de plaats van de Willemschool, de stadstuin én parkeerplaats Marskant komt straks woningbouw. Het college van B en W heeft op dinsdag 11 mei ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan.

Wie verdient een lintje?

Kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging, organisatie of bedrijf iemand die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt? Iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat hij/zij een tegenprestatie verwacht? Zo iemand is vaak bescheiden en het zijn juist de mensen in hun omgeving die vinden dat hij/zij waardering verdient. Burgemeester Schelberg nodigt u van harte uit die persoon voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding!

Hengelo aan de slag met de mobiliteitsvisie

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. Maar hoe doen we dat? Met welk vervoermiddel? En hoe zit het met de verkeersveiligheid? Zijn de bestemmingen in Hengelo goed bereikbaar? En wanneer kiest u voor het openbaar vervoer? Het zijn maar een paar vragen waar de gemeente graag een antwoord op wil om te verwerken in de visie.

Groener Hengelo dankzij van Grijs naar Groen

In 2020 startte het project Van Grijs naar Groen in Hengelo. Het doel: de komende jaren alle wijken in Hengelo vergroenen. Woolde was de eerste wijk. Daarna volgde Noord. In 2021 is het aanmelden van locaties in de wijk Slangenbeek inmiddels achter de rug. Vanaf 17 mei kunnen inwoners van Slangenbeek stemmen op de locatie van hun voorkeur.

Vanaf 10 mei laatste deel Deldenerstraat op de schop

Op 10 mei 2021 start aannemer Strukton met de laatste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat dan om het deel vanaf de kruising met de Tuindorpstraat tot aan de Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant (tot Brugstraat). Met de herinrichting van de laatste fase verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid, de groenstructuur én de riolering.

Energie opwekken op Westermaat Campus

Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? En hoeveel energie kan daar opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak? Coöperatie Westermaat Campus, onder leiding van ondernemer Harrie Evers, meldde zich met een aantal. De gemeente en provincie zijn aan het rekenen gegaan en duidelijk wordt dat een deel van de plannen haalbaar is.

Herdenking 4 mei en viering 5 mei

We herdenken alle oorlogsslachtoffers en vieren de bevrijding.

Wifi-tellingen in Hengelo

Hieronder leest u over de Hengelose situatie.

3 Weekendafsluitingen A1 Rijssen – Azelo mei en juni

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. In mei en juni 2021 vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op het traject Rijssen – knooppunt Azelo. De A1 is op dit weggedeelte 3 weekenden in één richting afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder en een extra reistijd die kan oplopen tot 40 minuten.

Afvalbalie vanaf maandag 3 mei weer open

Door de coronamaatregelen was de Afvalbalie afgelopen maanden niet te bezoeken. Nu de maatregelen versoepeld zijn, komt de Afvalbalie weer naar de Hengeloërs toe! De plekken waar de Afvalbalie afgelopen maanden niet kon staan, worden alsnog allemaal voor de zomer bezocht. De vernieuwde reeks begint op maandag 3 mei bij winkelcentrum Groot Driene aan de H.C. Pootstraat. Alle data en locaties zijn te vinden op twentemilieu.nl/afvalbalie. Bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen en afstand te houden.

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Corona stelt leerplichtambtenaren voor nieuwe uitdagingen

Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar door de uitbraak van de corona-pandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht en RMC dat deze week is vastgesteld door de colleges van Borne en Hengelo. Door de pandemie zijn de leerplichtambtenaren op een andere wijze aan het werk geweest. Scholen konden bijvoorbeeld niet alle leerlingen goed bereiken. Leerplicht hielp daarbij.

Woonagenda 2021-2030 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 14 april 2021 de Woonagenda 2021-2030 vastgesteld. Met de Woonagenda 2021-2030 geeft de gemeente richting aan de nieuwbouwopgave voor de komende 10 jaar. De Woonagenda 2021-2030 moet worden gezien als een partiële herziening van de Woonvisie 2016-2026 op het onderdeel ‘Woningbouwprogrammering’, pagina 24 en verder.

Maatwerk voor verenigingen en stichtingen

De gemeente heeft nog ongeveer 125.000 euro beschikbaar voor Hengelose verenigingen en stichtingen die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Vorig jaar werd al 375.000 euro aan gemeentelijke steun gegeven. De gemeenteraad heeft in totaal 500.000 euro beschikbaar gesteld. De scouting Bataven Ludger en de Stichting Help Anderen zijn de eerste organisaties in 2021 die allebei ongeveer 5.200 euro uitgekeerd krijgen. Ook andere organisaties kunnen nog steeds een beroep doen op de gemeente.

Ontruiming school Hengelo

Een school in Hengelo aan de Luxemburgstraat is woensdagmiddag ontruimd vanwege een anonieme melding die uiterst serieus werd genomen.

Nachtelijk lawaai vanaf zondag in aantocht

De eerste eikenprocessierupsen kwamen op 1 april uit het ei. Daarna volgden enkele koude nachten. Té koud voor de rest van de eikenprocessierupsen om uit te komen én om de preventieve behandeling van de eikenprocessierups op te starten. De voorspellingen zijn nu gunstiger! Daarom start Gildebor vanaf zondagavond 18 april met het preventief behandelen van gemeentelijke zomereiken. Gildebor komt daarvoor de komende weken tussen 20.00 en 02.30 uur in heel Hengelo twee keer langs. Bij de behandeling worden er ‘s nachts aaltjes (hele kleine wormpjes) in de eiken gespoten. Waarom ’s nachts? Aaltjes leven normaal onder de grond en kunnen niet tegen UV-licht, ze doen hun werk dus het beste in het donker.

Hengelose basisschoolleerlingen nog beter bediend met kunst en cultuur

Leerlingen die aan de lippen hangen van een bekende schrijver, een project Afrikaanse dans en muziek, zelf onderzoeken hoe je met een zonnecel een kunstwerk kunt laten draaien. Projecten uit het programma CultuurwijsHengelo maken al jaren onderdeel uit van het onderwijs op de Hengelose basisscholen. Tot corona roet in het eten gooide. Als alternatief heeft de creatieve sector in Hengelo samen met de academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion een divers en kwalitatief goed online-aanbod met cultuuractiviteiten ontwikkeld. Hier kunnen Hengelose basisscholen vanaf nu op elk gewenst moment gebruik van maken!

Nieuwe toekomst voor Dikkerscomplex

In het hart van Hart van Zuid ligt het Dikkersterrein. Een gebied met een rijk verleden dat een nieuwe toekomst krijgt. De komende jaren worden er kleinschalige stedelijke studio’s/lofts, middelgrote appartementen, stadswoningen en ruime penthouses gebouwd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dat ligt nu gedurende zes weken ter inzage op onze website.

Coronasteun voor Hengelose sport

De coronamaatregelen hebben de Hengelose sport hard geraakt. Niet alleen de amateurclubs zien hun inkomsten deels verdwijnen, maar ook de FBK-Games hebben het zwaar. Editie 2020 kon niet doorgaan en editie 2021 alleen in aangepaste vorm. Daarom komt de gemeente met op maat gemaakte coronasteun.

Bijdrage gemeente voor renovatie velden

De gemeente Hengelo gaat investeren in de renovatie van natuurgrasvelden 5 en 6 op het gemeentelijke sportpark Veldwijk. FC Twente huurt hier zes voetbalvelden. FC Twente is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en wil twee velden renoveren die niet meer voldoen aan de eisen. De gemeente gaat hierin bijdragen om het sportpark alvast klaar te maken voor de voetbalacademie FC Twente/Heracles.

Wat betekent vrijheid voor jou?

Het is nu 76 jaar geleden dat Hengelo bevrijd werd. Jonge soldaten uit onder meer Engeland en Canada kwamen op 3 april 1945 via Driene en de Oldenzaalsestraat Hengelo binnen en verdreven zo de Duitse bezetter. Een bijzondere datum, waar we nog altijd bij stil staan. ‘Vrijheid moeten we vieren, juist met onze jonge inwoners!’, aldus burgemeester Sander Schelberg.

Basisschool IKC Esrein adopteert monument

Op donderdag 1 april vond de adoptie van het herdenkingsmonument bij het stadhuis plaats. Hiermee werd traditioneel de bevrijding van Hengelo herdacht. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus vond het plaats in aangepaste vorm zonder publiek.

Van Grijs naar Groen: Slangenbeek aan de beurt

Woont u in de wijk Slangenbeek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet? Deel deze locatie dan met uw buren en de gemeente Hengelo. Ook in 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om de wijk Slangenbeek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen van 1 tot en met 18 april. Aanmelden kan via www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Gemeenteraad akkoord met ontwerp marktplein

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad de laatste klap gegeven op het concept ontwerp ‘De Torenkamer’. Nu de raad het definitieve JA heeft gegeven start het proces om het ontwerp verder technisch uit te werken zodat nog dit jaar de schop de grond in kan.

Positieve waardering binnenstad stijgt

De waardering voor de binnenstad stijgt voor het tweede jaar op rij. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het Hengelopanel in 2020. Net als in voorgaande jaren zijn er tien aspecten voorgelegd. Ten opzichte van een jaar eerder zijn zes van de tien aspecten fors hoger beoordeeld en geen enkele lager. Grootste stijger betreft ‘de binnenstad in het algemeen’. Waren in 2019 nog enkele waarderingen onvoldoende, in 2020 is de waardering op alle tien aspecten voldoende en daarmee positiever. Geconcludeerd kan worden dat de herinrichting daaraan een grote bijdrage levert. Bijna 90% van de respondenten vindt de nieuwe situatie als gevolg van de herinrichting sfeervoller.

Veel belangstelling voor voormalige bieb Vondelstraat

22 belangstellenden hebben een plan bedacht voor de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat. De gemeente Hengelo heeft dit bijzondere gebouw niet meer nodig als gemeentelijk archief en daarom staat het te koop. Een selectiecommissie heeft na een zorgvuldig proces uit alle ingediende plannen er 5 gekozen die het beste voldoen aan de vooraf gestelde criteria. Deze indieners krijgen tot en met 17 mei de tijd om de plannen verder uit te werken. Eind mei verwacht de gemeente dat het winnende plan bekend is.

Laatste deel Deldenerstraat, Marskant en Mitchamplein op de schop

In mei 2021 start alweer de laatste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat dan om het deel vanaf de kruising met de Tuindorpstraat tot aan de Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant (tot Brugstraat). Met de herinrichting van de laatste fase verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid, de groenstructuur én de rioleringsstructuur.

Voorbij corona: ROZ biedt hulp

Het college van B en W reserveert € 70.000,- om zelfstandige ondernemers te kunnen helpen bij het vormen van een toekomstperspectief voor de periode na de coronacrisis, waarbij ondernemers geen aanspraak meer kunnen maken op de steun- en herstelpakketten. ROZ neemt de uitvoering op zich.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun (zorg)container legen. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Op zaterdagavond 27 maart om 20.30 uur dooft Hengelo de lichten in de gemeente tijdens het wereldwijde Earth Hour. Dit jaar worden ongeveer 4.000 lichtpunten in Hengelo en Beckum een uur uitgezet. Het doel van dit jaarlijkse evenement is om mensen bewust te maken van hun energieverbruik en daardoor de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen.

Doorzichtige zakken voor verpakkingsafval te koop bij de supermarkten

Hieronder de adressen van de supermarkten waar de zakken te koop zijn.

Definitieve uitslagen verkiezingen

Bekijk hoe Hengelo heeft gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Voorlopige uitslagen verkiezingen Hengelo

Van 15 tot en met 17 maart waren de stembureaus in onze gemeente geopend. Vannacht werd de voorlopige uitslag bekend!

Gemeente Hengelo op plaats 20 van economische toplocaties in Nederland

De economische prestaties van alle 355 gemeenten worden op een aantal onderdelen met elkaar vergeleken. De economische kracht is bepaald aan de hand van drie belangrijke economische ‘blokken’.

Van zoekgebieden naar zoeklocaties

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo, maar ook uit de buurgemeenten, hun mening gegeven over de Hengelose zoekgebieden om duurzame energie op te wekken. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn gaat nu aan de slag om de verschillende zoekgebieden te vergelijken. Het bureau start met een analyse van de zoekgebieden. Doel is om een goed beeld te krijgen hoe de verschillende zoekgebieden voor zonne- en windenergie zich tot elkaar verhouden en welke kansen er liggen. Dit leidt tot een zogenoemde voorkeursvolgorde van zoeklocaties waar wind- en zonne-energie opgewekt kan worden.

GGD Twente opent vaccinatielocaties in Hengelo en Nijverdal

GGD Twente heeft zich voorbereid op haar taak om ruim 55.000 vaccinaties per week te kunnen zetten. Met de opening van de locaties in Hengelo en Nijverdal schaalt GGD Twente verder op en is de GGD klaar om grootschalig te vaccineren tegen het coronavirus. In Hengelo is gekozen voor het Hazemeijercomplex aan de Tuindorpstraat 61. In Nijverdal komt er een vaccinatielocatie bij Hof van Nijverdal aan de Van den Bergsweg 3.

Update opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur zijn alle 40 stembureaus open. Gaat u naar het stemlokaal? Doe dan eerst de gezondheidscheck. En vergeet niet uw stempas, ID-bewijs en mondkapje!

Gildebor en gemeente Hengelo weer klaar voor de eikenprocessierups

U kunt het zich vast nog wel herinneren. In 2020 reden de Gildebor trekkers met veel lawaai door de Hengelose straten. Het ging om de preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer voor veel jeuk en overlast kan zorgen. Ook in het voorjaar van 2021 komen de trekkers weer langs! De bestrijding start als de eerste eitjes uitkomen, dit jaar vermoedelijk begin april. Daarover houden we u via onze kanalen op de hoogte.

Gratis livestream voor Hengelose jongeren

Corona zet het leven van ons allen op de kop. Ook het leven van de jongeren is even ‘on hold’ gezet. Vanzelfsprekende onderdelen zoals naar school gaan, het zien en spreken van vrienden en het sporten gaan niet door. Vanuit deze groep komen zorgelijke berichten binnen waarbij eenzaamheid overheerst.

Praat mee over zonne-energie langs A35 en deel A1

Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de A35 en een deel van de A1 een duurzaamheidsroute maken? Zes gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) onderzoeken samen met Rijkswaterstaat, Enexis, Waterschap Vechtstromen, RES Twente en provincie Overijssel of het mogelijk is om duurzame energie op te wekken langs de A35.

Situatie Zuidelijke Havenweg - belangrijke informatie

Belangrijke informatie over de situatie aan de Zuidelijke Havenweg.

Het 25 meter buitenbad van het Twentebad geopend voor banenzwemmen

Door het coronavirus is het Twentebad alweer een tijdje gesloten. Maar daar komt vanaf vandaag (2 maart) verandering in.

Hengelo tekent Schone Lucht Akkoord

De gemeente Hengelo gaat deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord. Het Schone Lucht Akkoord is een bestuursakkoord waarin het Rijk en alle deelnemende partijen aangeven dat ze een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland willen. Dat is belangrijk voor de gezondheid van alle Nederlanders.

De WOZ-waarde uitgelegd

De aanslag gemeentelijke belastingen is verstuurd naar je Berichtenbox op MijnOverheid. Niet aangesloten bij MijnOverheid? Dan valt de aanslag binnenkort op de deurmat.

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Twente Milieu en de gemeente Hengelo starten met deze actie om de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal te controleren. Zit er afval in de container dat er niet hoort? Dan wordt de container niet geleegd.

Energie besparen

Energie besparen, in Hengelo doen ze het! Identi Holding laat zien wat zij hebben gedaan om kosten te besparen.

Bouw van betaalbare woningen in Hart van Zuid versneld

De gemeente Hengelo krijgt naar verwachting 4,2 miljoen euro van het rijk voor de versnelde bouw van ruim 700 woningen in Hart van Zuid. In Hengelo is er net als in de rest van Nederland een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Hart van Zuid biedt volop kansen voor deze doelgroep. Wethouder Mariska ten Heuw is ontzettend blij met de toekenning van de subsidie. ‘Samen met marktpartijen werken we al geruime tijd aan dit unieke stadsdeel. Deze impuls helpt ons echt om sneller te kunnen starten met de bouw van betaalbare woningen’. Hengelo is één van de 30 landelijke projecten die een rijksbijdrage ontvangen.

Aanslagen gemeentelijke belastingen worden verstuurd

Vanaf deze week verstuurt GBTwente de aanslagen gemeentelijke belastingen. U vindt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus.

Start omgevingsvisie Binnenstad/Hart van Zuid

De gemeenteraad van Hengelo heeft het plan van aanpak voor het proces van de omgevingsvisie voor de Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. Volgende stap is het op- en vaststellen van het kader.

Gedupeerd als gevolg van de Kindertoeslagenaffaire?

We ontvangen signalen dat Hengelose ouders die gedupeerd zijn als gevolg van de Kindertoeslagenaffaire zich afvragen waarom de gemeente Hengelo nog geen contact met ze heeft opgenomen.

Meer vuurwerkschade in Hengelo, ondanks vuurwerkverbod

De afgelopen jaarwisseling zag er anders uit dan normaal. Naast de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, gold er een landelijk vuurwerkverbod. De schade aan gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke prullenbakken en verkeersborden is opgelopen tot ruim €11.000,-. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Laden - lossen in venstertijd vanaf 10 februari

Met ingang van 10 februari gelden voor laden en lossen weer de oude venstertijden. Dat betekent dat het centrum alleen tussen 7.00 en 12.00 uur voor laden en lossen is opengesteld.

Trainingsaccommodatie eerste selectie FC Twente naar Sportcampus Diekman

Vorig jaar is de jeugd van FC Twente en Heracles Almelo ondergebracht in één opleidingsinstituut: de FC Twente/Heracles Academie. Gemeente Hengelo en de voetbalacademie willen met het tekenen van een intentieovereenkomst het gehele opleidingsinstituut op Sportpark Veldwijk in Hengelo huisvesten.

College van B en W enthousiast over ontwerp marktplein

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft het college van B en W een klap op het concept ontwerp gegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor dit concept ontwerp vast te stellen en de uitvoering voor te bereiden.

Precariobelasting over 2020 geschrapt

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Zo ook voor de horeca. In het voorjaar van 2020 was al besloten om geen precariobelasting te heffen over de maanden dat de horeca het terras niet kon gebruiken. Tijdens de zomermaanden waren de terrassen wel open. Het college stelt nu aan de raad voor om over geheel 2020 geen precario te heffen. Eind 2020 was ook al besloten om in 2021 geen bijdragen voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te innen.

Eigen verklaring avondklok

Geprinte versie op te halen in het stadhuis

Help vogels de winter door

Het is winter en voor vogels is dit de meest barre tijd van het jaar. De koude nachten zijn lang en de dagen om voedsel te zoeken zijn maar kort. En er zijn nauwelijks nog insecten te vinden om te kunnen eten. Veel mensen vinden het leuk om vogels in de tuin te hebben. Ze zijn beweeglijk, zingen en kwetteren en komen graag voer halen. Help je mee om de vogels deze winter door te helpen?

Start laatste fase Deurningerstraat

In 2016 en 2017 werd het eerste deel van de Deurningerstraat al heringericht. Op 22 februari start aannemer Heijmans ook met de wegwerkzaamheden op het gedeelte vanaf de rotonde met de Sloetsweg tot aan de aansluiting op de Oldenzaalsestraat. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingen ingesteld. De aannemer verwacht oktober 2021 klaar te zijn.

Plannen gezocht voor voormalige bibliotheek Vondelstraat

Nu de gemeente Hengelo de voormalige Stork bibliotheek aan de Vondelstraat niet meer nodig heeft als gemeentelijk archief, gaat het gebouw in de verkoop. Daarbij kunnen belangstellenden een plan indienen voor het gebouw. Uit alle belangstellenden kiest een selectiecommissie de vijf beste plannen. Het plan weegt daarbij zwaarder dan de verkoopprijs. Wethouder Gerard Gerrits: ‘De oude bibliotheek van Stork heeft een speciale betekenis voor Hengelo. Nu we het pand zelf niet meer nodig hebben als gemeente, zoeken we een partij die met hart voor het verleden een toekomst wil geven aan dit bijzondere pand.’

Bevolkingscijfers gemeente Hengelo per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 telt de gemeente Hengelo 81.078 inwoners. Dit is een afname van 77 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor.

Nieuw kunstwerk in verbouwde raadzaal

Het was het laatste onderdeel van de grote verbouwing van het stadhuis: de raadzaal.

Informatie over het Coronavaccin

Uit verschillende signalen blijkt dat er flyers worden verspreid in Hengelo en omstreken met desinformatie over het Coronavaccin. Hierbij kregen diverse huishoudens een flyer in de brievenbus met onjuiste informatie over het vaccin. De juiste informatie is belangrijk.

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Schelberg

Daarom blikt burgemeester Sander Schelberg met deze videoboodschap terug op het afgelopen jaar.

Eerder hulp bij beginnende schulden

In maart 2020 werd in Hengelo gestart met de werkwijze ‘Vroeg Eropaf’. Het doel: in een zo vroeg mogelijk stadium in contact komen met inwoners met beginnende schulden. Bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering bieden we als gemeente Hengelo hulp. ‘Hoe eerder onze inwoners ondersteuning krijgen bij hun financiële administratie, hoe beter’, aldus wethouder Mariska ten Heuw. De ervaringen van het afgelopen jaar zijn positief. Daarom gaat team Budget Alert, die dit vanuit de gemeente oppakt, in 2021 door met deze aanpak want dan is het ook wettelijk verplicht.

Kabinet breidt steunpakket uit vanwege verzwaarde lockdown

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zit Nederland sinds dinsdag 15 december in de strengste lockdown tot nu toe. Ondernemers die hierdoor worden geraakt, kunnen gebruikmaken van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet voegt hier vandaag een aantal gerichte tegemoetkomingen aan toe. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad.

Hoe wekken de buren energie op?

Zowel de gemeente Borne als de gemeenten in Noordoost Twente zijn bezig om te berekenen en bekijken hoe en waar ze in de toekomst duurzame energie op kunnen wekken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de inwoners van buurgemeenten. Daarom mag ook u reageren.

Veel verenigingen en stichtingen maken gebruik van herstelfonds Wederopbloei

Vorige week hebben veel verenigingen gehoord dat hun aanvraag voor ‘Wederopbloei’ is gehonoreerd. Dat betekent dat ze in totaal ongeveer 375.000 euro aan gemeentelijke steun krijgen, omdat ze door Corona nu veel minder inkomsten hebben. Hengelose verenigingen en stichtingen, die financiële problemen hebben door de coronacrisis, konden vanaf half oktober subsidie aanvragen. Hiervoor is het herstelfonds Duurzame Wederopbloei Hengelo opgezet. De gemeenteraad heeft hiervoor 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Deldenerstraat 18 december weer open

Op 18 mei 2020 startte aannemer NTP met de complete herinrichting van de Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat. Zeven maanden later, op vrijdag 18 december, is de weg weer open. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. De laatste deklaag, een speciale geluidsreducerende laag asfalt, wordt waarschijnlijk in april 2021 aangebracht.

Verlichte Lambertusbasiliek siert de stad vanaf 17 december

Eind november kwamen ze al voorbij, foto’s van een prachtig verlichte Lambertusbasiliek. Afgelopen week ging het licht even uit. Maar vanaf donderdag 17 december trekt de basiliek elke avond zijn nieuwe, schitterend verlichte jas aan. ‘Het verlichten van gebouwen en de openbare ruimte brengt ’s avonds en ’s nachts sfeer en gemoedelijkheid. Dat willen we terugbrengen in de binnenstad’, aldus wethouder Gerard Gerrits.

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Concept ontwerp marktplein staat online

De afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld. Wim Voogt, de architect van OKRA landschapsarchitecten, is aan de slag gegaan met alle voorstellen uit de droom- en maakfase. Deze informatie heeft hij vertaald naar vier scenario’s voor het marktplein. Meer dan 1000 beargumenteerde reacties kwamen hier vervolgens op binnen. Op basis van al deze onderbouwde reacties heeft OKRA een concept ontwerp gemaakt waarin van alle scenario’s wel iets terug komt. Vanaf 5 december wordt dit concept ontwerp gepresenteerd en iedereen heeft de mogelijkheid om tot en met 12 december te reageren op het concept ontwerp.

Eerste project van Grijs naar Groen in uitvoering

Aan het begin van 2020 zag het project ‘van Grijs naar Groen’ het licht. Met dit project wil de gemeente Hengelo in vier jaar alle wijken in Hengelo groener maken. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Er werd gestart in de wijk Woolde. Bijzondere aan dit project: de ideeën komen uit de wijk zelf.

‘50 jaar schoon water’ voor Twentse gemeenten

Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar de rioolwaterzuivering van waterschap Vechtstromen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht. Vandaag de dag is dat heel vanzelfsprekend. 50 Jaar geleden waren er nog geen afspraken over het lozen van afvalwater. Bijna al het vieze water van huishoudens en bedrijven kwam rechtstreeks in de natuur.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Hengelo wil fors meer nieuwe woningen in periode 2021-2030

De vraag naar woningen is op dit moment veel groter dan het aanbod.

Nieuwsflits Duurzaamheid

Vol duurzame inspiratie, laatste regelgeving en (subsidie)mogelijkheden om te verduurzamen

Communicatiecampagne tegen vervuiling verpakkingsafval

Twente Milieu en de gemeente Hengelo zijn deze week gestart met een communicatiecampagne om Hengeloërs erop te wijzen wat er in de oranje verpakkingencontainer hoort en wat niet.

Het warmtenet in Hengelo is uitgeroepen tot het meest innovatieve Warmtenet van 2020

Warmtebedrijf Hengelo, een samenwerking tussen Ennatuurlijk en de gemeente Hengelo, heeft samen met Warmtenetwerk Hengelo, een samenwerking tussen Firan en de gemeente Hengelo, de prijs voor het Meest Innovatieve Warmtenet van 2020 gewonnen. De award is uitgereikt door Greenvis tijdens het (online) Nationaal Warmte Congres op 26 november 2020.

Weerman Dennis Wilt maakt winnaar fotowedstrijd extreem weer in Twente bekend

Houden zo! Dat is de kern van de campagne die vanaf 7 oktober van start is gegaan in Twente. Daarmee vragen de Twentse gemeenten de aandacht van haar inwoners voor de effecten van klimaatverandering om het bewustzijn te vergroten. De aftrap van de campagne ging samen met de start van een fotowedstrijd. Uit de vele mooie inzendingen heeft Dennis Wilt, weerman bij SBS6 en weer.nl (TALPA), de drie beste inzendingen gekozen.

Elektrisch rijden, genoeg redenen om het te overwegen

Elektrisch vervoer is volop in ontwikkeling. E-bikes en elektrische scooters veroveren de stad. Er komen steeds meer elektrische auto’s en het aantal laadpalen neemt snel toe. Elektrisch rijden past ook bij een groen imago. Ondernemers die elektrisch rijden, profiteren van financiële voordelen.

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Hengeloërs aan de slag met energiebesparing in huis

Energie die je niet gebruikt is de meest duurzame energie. Sinds begin oktober hebben al meer dan 400 huishoudens in Hengelo gebruik gemaakt van de actie Poen voor Groen.

Gemeente Hengelo biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst raakt veel ouders flink. Ook in Hengelo, zo blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. ‘We weten dat 41 Hengelose gezinnen de dupe zijn van de aanpak van vermeende fraude met de kinderopvangtoeslag’, aldus wethouder Mariska ten Heuw. ‘We weten alleen niet wélke gezinnen dat zijn en hoe het nu met ze gaat’. Gedupeerde ouders kunnen zich melden bij de gemeente, als ze problemen (hebben) ervaren door deze affaire. ‘We willen deze gezinnen graag helpen om hun leven en financiën weer op de rit te krijgen’, aldus Ten Heuw.

Volvo Harrie Arendsen Hengelo pakt het groen aan

Volvo Harrie Arendsen heeft als missie om met elkaar vanuit passie en respect voor mens, milieu en profit   de klanten en medewerkers verder te helpen. ‘Dat zit al generaties in het bloed van ons (familie)bedrijf.’

Twee “R” Recycling Groep uit Hengelo gelooft in de circulaire economie

Puinrecyclingbedrijf Twee “R” Recycling Groep aan de Welbergweg in Hengelo is een recyclingbedrijf pur sang. Dat wil zeggen, het bedrijf doet niets anders dan het innemen van de steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval. En dit doen ze al heel lang. Sterker: het is één van de oudste bedrijven in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de recycling van steenachtige materialen. Al sinds 6 november 1980 spant de onderneming zich in om beton, metselwerk en asfalt wat vrijkomt uit sloop te recyclen tot hoogwaardige materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt in infraprojecten, utiliteitsbouw en zelfs woningbouw.

De Omgevingsdienst Twente werkt aan een duurzame leefomgeving

De Omgevingsdienst Twente werkt samen met gemeenten in Twente aan het stimuleren van energiebesparing en verduurzaming. Hierbij richt de omgevingsdienst zich met name op bedrijven. In dit nieuwsbericht leest u meer over wat de Omgevingsdienst Twente op het gebied van energie en verduurzaming doet.

De duurzame toepassingen van Sensata Technologies Holland B.V.

Sensata Technologies Holland B.V. is nu al bijna vier jaar te vinden in het gebouw aan de Jan Tinbergenstraat te Hengelo op bedrijventerrein Oosterveld. In opdracht van Sensata Technologies Holland B.V., het voormalige Texas Instruments, ontwikkelde Schröder Vastgoed een nieuw kantoor in Hengelo. Het gebouw telt vijf bouwlagen met circa 9.000 vierkante meter kantoren en laboratoria en een parkeergarage. Bij de bouw stonden flexibiliteit, duurzaamheid en CO2-reductie centraal.

DSTRCT/74 bewijst dat duurzaamheid loont

Veel mensen kennen het pand aan de Wegtersweg als het ‘Essent-gebouw’. Het gebouw stond ruim 10 jaar leeg, maar is nu volledig verhuurd. Inmiddels zit het pand in de laatste fase van de revitalisatie en is het klaar voor een duurzame toekomst. Edwin Asveld, eigenaar van logistiek dienstverlener TransHeroes en eigenaar van het pand zegt hierover: ‘Het pand was voor ons eigen bedrijf veel te groot, maar de locatie was perfect. Er zit ontzettend veel potentie in en heeft veel parkeerplaatsen. We hebben het aangedurfd om het pand volledig onder handen te nemen. Het is nu omgedoopt naar DSTRCT/74, naar het kengetal van Hengelo.’

De Energiefabriek: een duurzaam en innovatief hoogstandje in Hengelo

Afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld de douche, wc, spoelbak of dat is gebruikt tijdens een productieproces door bedrijven, komt uiteindelijk via de riolering van gemeenten terecht bij één van de 23 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) van waterschap Vechtstromen. Op de rwzi’s wordt het water zo goed als mogelijk schoon gemaakt en teruggeven aan de beken, rivieren en dus de natuur. Het zuiveren van afvalwater levert een restproduct op: slib. Waterschap Vechtstromen maakt er duurzame energie van met de Energiefabriek aan de Wegtersweg in Hengelo.

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.

Einde renovatie Twentebad in zicht

Het Twentebad is bijna weer klaar voor de toekomst.

Onze ondernemers in het zonnetje

Dag van de ondernemer 2020

Binnenstadsondernemers Hengelo kiezen vol overtuiging voor verlenging BIZ

De ondernemers in de binnenstad blijven intensief samenwerken in de BIZ binnenstad. Ondernemers spraken zich in de draagvlakmeting uit vóór een verlenging van de samenwerking. 83% van de ondernemers die een stem heeft uitgebracht, was voor het voortzetten van de BIZ. In totaal stemde een kleine 60% van de ondernemers. Daarmee is de minimale opkomst van 50% gehaald en is de draagvlakmeting geldig.

Veiligheidsbeleid 2021-2024

Het College heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Daarin staan voor de periode 2021-2024 de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo is een relatief veilige stad en de afname van de criminaliteitscijfers is de laatste jaren gunstig. Toch is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloers niet toegenomen. De rode lijn in het nieuwe beleid is dan ook het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Dat gaan we onder andere doen door meer vraaggericht te werken en de inzet van de gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Ook wordt er volop ingezet op veiligheid in de wijken, samen met onze partners.

11 Twentse creatieve broedplaatsen kunnen van start

Ze komen uit Almelo, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden.

Herdenken aan de Oldenzaalsestraat

De gemeente Hengelo, Gildebor en Uitvaartzorg Yarden organiseren samen jaarlijks de herdenkingstocht Licht in het donker. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen traditionele gezamenlijke lichtjestocht over de begraafplaats.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Raad vergadert weer digitaal

op woensdag 7 oktober is er een digitale gemeenteraadsvergadering.

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu