Gemeentebalie > Vergunningen en ontheffingen

Gemeentebalie

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren? Bijvoorbeeld een buurtfeest, straatfeest, braderie, optocht, concert, optreden of wedstrijd op de weg? Dan hebt u daarvoor vaak een vergunning nodig. Voor sommige kleinere evenementen is een melding voldoende. En in bepaalde gevallen is dat zelfs niet nodig. Lees dus eerst goed de informatie op deze pagina, voordat u een vergunning gaat aanvragen.

Wilt u weten of u voor uw evenement een vergunning nodig hebt of een melding moet doen?

De gemeente Hengelo verdeelt de evenementen in drie categorieën (A,B of C). Voor deze verschillende categorieën gelden verschillende voorwaarden. Kijk dus eerst in welke categorie uw evenement valt. Dan weet u of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Categorie A

Bij categorie A horen de kleinere evenementen met een laag risico. Deze evenementen hebben maar een beperkte invloed op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt. Voor deze kleinere evenementen hebt u soms een vergunning nodig en in bepaalde gevallen is een melding voldoende. Maar het komt ook voor dat zelfs een melding niet nodig is. Lees de informatie hieronder dus eerst goed door. Dan weet u wat voor uw evenement van toepassing is. Houd er rekening mee dat u een vergunning minimaal 8 weken van tevoren moet aanvragen. Hoeft u alleen een melding te doen? Dan moet dat minimaal twee weken van tevoren.

Wanneer is er geen vergunning of melding nodig?
Er is voor een evenement geen vergunning of melding nodig als:

 • het een eendaags evenement is met minder dan 50 bezoekers en;
 • het plaatsvindt buiten het gebied waar het bestemmingsplan Centrum 2013 of Lange Wemen geldt en;
 • het plaatsvindt op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 0.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur en;
 • het niet plaatsvindt op openbare wegen en paden (en daarbij horen ook bermen, stoepen, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen en parkeerterreinen) en;
 • de weg niet afgesloten wordt en;
 • er geen alcoholhoudende drank wordt verkocht en;
 • er geen kook- of bakactiviteiten plaatsvinden, tenzij dit op eigen terrein gebeurt en;
 • er maximaal 1 object (bijvoorbeeld een tent of springkussen) wordt geplaatst van maximaal 20 m² en dat object makkelijk verplaatsbaar is en;
 • er een organisator (aanspreekpunt) is.

Wanneer is alleen een melding voldoende?
U hoeft een evenement alleen maar te melden als:

 • het een eendaags evenement is met minder dan 250 bezoekers en;
 • het verkeer en de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd en;
 • het niet plaatsvindt op openbare wegen en paden (en daarbij horen ook bermen, stoepen, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen en parkeerterreinen) en;
 • de weg niet afgesloten wordt en;
 • het plaatsvindt op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op vrijdag tot en met zondag tussen 9.00 en 0.00 uur en;  
 • er geen verankering in de gemeentelijke bestrating wordt gedaan en;
 • er geen alcohol wordt verkocht en;
 • er geen schade wordt veroorzaakt en;
 • het geluidsniveau niet hinderlijk is voor de omgeving en;
 • er bij het evenement geen inzet van politie nodig is en;
 • er niet meer dan 4 objecten (bijvoorbeeld tenten en springkussens) worden geplaatst van maximaal 25 m² per object, behalve in het gebied waar het bestemmingsplan Centrum 2013 of Lange Wemen van kracht is. In dit gebied zijn maximaal 2 objecten toegestaan van maximaal 25 m² per object.

Categorie B

Bij categorie B horen de evenementen met een gemiddeld risico. Deze evenementen hebben een grote invloed op de omgeving, openbare orde, veiligheid en verkeer. Dit zijn meestal de middelgrote evenementen. Voor een evenement in categorie B is altijd een vergunning nodig. En u moet daarbij ook altijd een calamiteitenplan indienen.

Categorie C 

Bij categorie C horen de evenementen met een hoog risico. Deze evenementen hebben een grote invloed op de stad en regionale gevolgen voor verkeer, openbare orde, veiligheid en hulpverleningsdiensten. Dit zijn de grote evenementen die veel publiek trekken en waarbij de inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is. Voor een evenement in categorie C is altijd een vergunning nodig. En u moet daarbij ook altijd een calamiteitenplan indienen.

Hoeft u uw evenement alleen maar te melden?

Dan kan dat heel gemakkelijk via het digitale formulier. Houd er rekening mee dat u die melding twee weken van tevoren moet doen.

Melding klein evenement

Hebt u een vergunning nodig voor uw evenement?

Neem dan contact op met de afdeling Regulering en Toezicht.

Hoeveel kost het?

Veel gestelde vragen

Wij willen ook zwak-alcoholische dranken schenken tijdens het evenement. Mag dat?

Als u zwak-alcoholische dranken wilt schenken, dan hebt u daarvoor een tijdelijke ontheffing nodig. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp Ontheffing zwak-alcoholische dranken. Tijdens een evenement is het schenken van sterk-alcoholische drank nooit toegestaan.

Wanneer kan de gemeente een vergunning weigeren?

De gemeente kan een vergunning weigeren in het belang van:

 • de openbare orde;
 • het voorkomen of beperken van overlast;
 • de verkeersveiligheid en veiligheid van personen of goederen;
 • de zedelijkheid en gezondheid.

Meer weten?

Contact

Afdeling Regulering en Toezicht

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?