Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Alle Hengelose regelingen voor een laag inkomen

Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Om financiële problemen te voorkomen is het voor deze groep goed om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen. De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Welke regelingen kent Hengelo?

Voor mensen met een laag inkomen kent Hengelo de volgende regelingen:

 • kindpakket,
 • sport- en cultuurfonds,
 • individuele inkomenstoeslag,
 • individuele studietoeslag,
 • collectieve ziektekostenverzekering,
 • bijzondere bijstand,
 • schuldhulpverlening,
 • kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor de gemeentelijke regelingen in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u woont in Hengelo,
 • u bent 18 jaar of ouder,
 • u bent geen student (behalve in het geval van de individuele studietoeslag),
 • uw netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) mag niet hoger zijn dan onderstaande bedragen. Het soort inkomen maakt niet uit, alleen de hoogte is belangrijk.
Maximum netto maandinkomen per 1-1-2019 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1.170 € 1.309
Echtpaar / samenwonend € 1.671 € 1.783


De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten kent andere voorwaarden. Kijk daarvoor op kwijtschelding.

Werk en Inkomen voor Hengelo, Borne en Haaksbergen

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen voor mensen met een laag inkomen uit. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over hun eigen regelingen.

Andere nuttige regelingen

Er zijn meer regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kent de belastingdienst verschillende toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag.

Verder geeft het Jeugdsportfonds sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Een bijdrage van het Jeugdsportfonds kunt u niet zelf aanvragen. Dat kan alleen via een tussenpersoon (intermediair). Alle informatie vindt u op de website van het Jeugdsportfonds.

Contact

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager bij Werk en Inkomen? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie op het Publieksplein (Stadskantoor, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo). De balie is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?