Bestuur en Organisatie


Wie de baas is in een gemeente, valt niet zomaar te zeggen. Dat hangt af van het onderwerp waarover een besluit moet worden genomen. Besluiten worden genomen door de gemeenteraad, het college van B en W en de gemeentelijke organisatie.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat bovenaan in de hiërarchie. Het is de gemeenteraad die bepaalt welk beleid wordt gevoerd en aan welke zaken geld wordt uitgegeven. Maar ook stelt de gemeenteraad regels vast die gelden voor iedere inwoner van Hengelo. Deze regels worden verordeningen genoemd en zijn bedoeld om de stad leefbaar en netjes te houden voor iedereen. Daarnaast neemt de gemeenteraad besluiten die voor het reilen en zeilen van de gemeente van belang zijn. Daarbij kan de raad bepaalde bevoegdheden overdragen aan andere instanties. Maar een gemeenteraad heeft het niet alleen voor het zeggen.

College van B en W

De stad wordt gezamenlijk bestuurd met een college van burgemeester en wethouders, ook wel 'college' of 'college van B en W' genoemd. Het college voert het beleid uit dat op hoofdlijnen door de gemeenteraad is vastgesteld.

Gemeentelijke organisatie

Vastgesteld beleid moet worden uitgevoerd én worden nageleefd. Dit is een taak van de gemeentelijke organisatie. De gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar van een gemeente, ziet erop toe dat dit gebeurt. In sommige gevallen is beleid van toepassing dat door hogere overheden is vastgesteld. Neem bijvoorbeeld Regio Twente, het samenwerkingsverband tussen alle veertien Twentse gemeenten. Regio Twente richt zich op één woningmarkt, één arbeidsmarkt en één verkeers- en vervoermarkt. Beleid dat op dit gebied wordt vastgesteld, geldt automatisch voor de gemeente Hengelo. Ook maakt Hengelo deel uit van Stedendriehoek MONT.

Bestuur (gemeenteraad en college van B en W) en de gemeentelijke organisatie horen daarom bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille: de gemeente Hengelo.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?